Menu
Mærker - main_IMG

Nu skal der mærker på…

Ny energimærkningsordning gælder også for vandvarmere og varmepumper, og vi er klar hos METRO THERM

Vi kender EU’s energimærkeordning fra de fleste større elforbrugende apparater i huset – fra køleskabet, ovnen og fladskærmen. Når vi køber det nye kølefryseskab, kan vi let og hurtigt få overblik over energiklassen – altså hvor lidt (eller meget) elektricitet, produktet bruger.

Den 26. september 2015 bliver ordningen udvidet, så også produkter fra METRO THERM skal mærkes med energiklasse og forbrug i kWh. Det kommer til at gælde vores varmepumper og vores vandvarmere, hvor det præcise vandvolumen i beholderen også skal fremgå.

Mere energirigtige produkter

Når EU har udvidet ordningen til også at omfatte varmeproducerende produkter, er det led i en større indsats for at få producenter til at udvikle produkter med bedre energiudnyttelse og for at få forbrugerne til at vælge de mest energirigtige produkter. Det betyder helt konkret, at fra 26. september bliver alle vores produkter forsynet med energimærker - og vi er selvfølgelig klar.

Bedre isolering i vores beholdere

Her hos METRO THERM har vi allerede taget flere initiativer for at højne energieffektiviteten. På beholderne generelt har vi ændret en smule på udførelsen af inderbeholderne, så der er plads til mere isolering i kabinettet. Desuden har vi investeret i en ny type isoleringsskum, der giver en langt bedre isoleringsevne og reducerer risikoen for, at isoleringen med tiden vil blive nedbrudt og dermed blive mindre effektiv.

Nettovolumen kommer på mærkerne

Med den nye mærkningsordning bliver det også helt tydeligt, hvilken nettovolumen de enkelte METRO THERM beholdere har. Der er nemlig forskel på den helt konkrete volumen af en beholder – fx de beholdere, vi betegner som model 110. Det betyder ikke, at der er plads til 110 liter vand i beholderen – nettovolumen kan variere fra model til model.

Inde i beholderen kan der nemlig være komponenter, der optager plads, som fx varmespiraler og lignende, og derfor varierer det konkrete vandindhold. Det bliver let at få overblik over nettovolumen med det nye energimærke. Nettovolumen er dog kun et vejledende tal – alle vores beholdere overholder så rigeligt de relevante aftapningsklasser, som de er testet efter.

Du kan se energimærke og nettovolumen på alle vores beholdere på websiden under hvert produkt - og i oversigten ENERGIMÆRKER >>

Nu er der energimærker på beholdere og varmepumper fra METRO THERM. Beholdermodellen refererer til kabinettypen og det eksakte volumen vil fremgå af beskrivelsen samt typeskilt og energimærke.

 

Læs mere om Energimærkeordningen

I Danmark er det Energistyrelsen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeret, der håndhæver Energimærkeordningen.


Det nye Energimærke, som indføres 26. September, er langt mere vidtrækkende end det hidtidige og dækker en lang række produkter. Du kan se hele listen og læse meget mere om ordningen på Energistyrelsens hjemmeside >>