Menu
Main IMG

Persondatapolitik hos METRO THERM A/S

METRO THERM mener, at dine persondata tilhører dig. Vi tilstræber at respektere og behandle dine persondata med passende omhu hele tiden. Når du besøger vores websteder, kan du være sikker på, at dit privatliv respekteres.

Formålet med denne politik er at informere dig om de typer af persondata, vi indsamler, når du bruger et af METRO THERMs websteder, og de skridt vi tager, for at beskytte dine persondata.

Denne politik og dens principper gælder for personligt identificerbare oplysninger, vi beder om, og som du giver. Dermed forstås oplysninger, som direkte eller indirekte identificerer dig, f.eks. dit navn, din fysiske adresse, e-mailadresse, IP-adresse eller andre kontaktoplysninger.

Vi tilstræber at behandle persondata, der er tilstrækkelige, relevante og saglige i forhold til formålet med det. Vi tror på at være transparente omkring de typer af persondata vi indsamler, og årsagen til at vi indsamler dine oplysninger. Vi indsamler og behandler kun persondata, hvor vi har lovlige grunde til det, og i overensstemmelse med Persondataforordningen.

På anmodning vil METRO THERM give dig yderligere oplysninger om vores behandling og beskyttelse af dine persondata, når du besøger vores websteder eller kommunikerer med os via andre kanaler. Se kontaktdelen nedenfor.

Indsamling af persondata
Vi håber, at følgende oplysninger vil hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning om at dele dine persondata med os. Du er altid fri til at afgøre, om du vil give dine personligt identificerbare oplysninger til os eller ej.

Besøg på vores websted

Ved at besøge og surfe på vores websteder og de fleste andre tjenester kræver vi ikke personligt identificerbare oplysninger. Vi kan indsamle begrænsede ikke-personligt identificerende oplysninger, som din browser gør tilgængelig, når du besøger et websted. Dette kan være din IP-adresse, browsersprog, geografiske placeringsdata, dato og klokkeslæt og cookies. Vi bruger ikke-persondata til bedre at forstå brugeroplevelsen og interaktionen med webstederne og yderligere at kunne forbedre vores tilbud og tjenester. Vores politik for brug af cookies er tilgængelig her: www.metrotherm.dk/cookies-policy

Ansøgninger om jobs online

Når du ansøger om et job via METRO THERMs websted, bliver du automatisk omdirigeret til et eksternt websted. Disse eksterne websteder kan placere deres egne cookies på din computer, indsamle data eller kræve persondata. Hvis du sender persondata til nogen af disse websteder, er dine oplysninger styret af deres privatlivspolitik.

Forretningsmæssig kontakt

Når du beder om at modtage nyhedsbreve, marketing- og kampagnemateriale, generelle oplysninger eller opretter forbindelse til os online, kan vi (afhængigt af hvilken kontakt du anmoder om) indsamle følgende personligt identificerbare oplysninger, for eksempel:

Kontaktoplysninger (e-mail, adresse, telefon, stilling), firmanavn, køn og sprogpræferencer;

Begivenhed, møde (herunder feedback om indhold og tjenester ved begivenheder, du deltager i igennem undersøgelser), rejseinformation;

Hvor du kontakter os på sociale platforme, kan vi også indsamle oplysninger, du sender til og fra vores tjenester.

Vi kan også indsamle din præcise placering i realtid ved hjælp af beacon-teknologi, GPS, mobiltelefonmaster, Wi-Fi-signaler og/eller fremtidige teknologier.

Vi kan også indsamle oplysninger fra forretningspartnere, fra tredjeparter, der handler på dine vegne, og andre platforme, der hjælper med at levere tjenester. For eksempel kan vi modtage mødedata fra en begivenhedsregistreringsudbyder.

Vi bruger dine personligt identificerbare oplysninger til at give dig de ønskede tjenester og kan sende dig marketing- og kampagnemateriale, der er relevante for dig, herunder invitationer til arrangementer og seminarer, produkt- og serviceydelser, for at holde kontakten og give dig nyheder, opdateringer og andre forretningsmæssige relaterede oplysninger, der er relevante for dig.

Du kan til enhver tid bede os om at slette dine personligt identificerbare oplysninger. Kontakt info@metrotherm.dk og skriv GDPR i emnefeltet.

METRO THERM er dataansvarlig

METRO THERM A/S, med hovedkontor i Helsinge, Danmark, er dataansvarlig for persondata indsamlet via vores websted, og som du overlader os. Vi tilstræber altid at overholde GDPR og andre gældende love om databeskyttelse. Har du klager vedrørende vores håndtering af dine personligt identificerbare oplysninger, som ikke kan løses direkte med os, bedes du kontakte Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk

Retsligt grundlag til indsamling og behandling af persondata

Afhængigt af hvilke tjenester, du anmoder om fra os, behandler vi kun dine personligt identificerbare oplysninger, hvor vi har et lovligt grundlag til at gøre det. Hvor vi kræver dit samtykke til at indsamle og behandle dine persondata, vil anmodningsformularen blive givet på en klar, specifik og udtrykkelig måde.

Hvis vi har bedt om dit samtykke, kan det til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte os, og vi vil ikke længere bruge eller behandle dine personligt identificerbare oplysninger.

Deling af oplysninger

Som hovedregel videregiver eller sælger METRO THERM aldrig dine personligt identificerbare oplysninger til andre virksomheder eller enkeltpersoner, medmindre vi har dit samtykke. Vi kan dele sådanne oplysninger under nogen af følgende begrænsede omstændigheder:

Med dit samtykke

Til betroede virksomheder eller personer med det ene formål at behandle din anmodning på vores vegne. Når dette sker, er sådanne parter underlagt aftaler, som kræver, at de kun behandler sådanne oplysninger på vores vejledning og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og passende fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger.

Hvor vi er påkrævet ved lov eller har god tro til at tro, at adgang, bevarelse eller videregivelse af sådanne oplysninger er rimeligt nødvendigt for at beskytte METRO THERMs rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets brugere eller offentligheden.

Vi kan gemme og behandle persondata indsamlet på vores websted i ethvert land, hvor METRO THERM eller vores hosting-udbydere opretholder faciliteter. Ved at bruge vores tjenester, accepterer du overførsel af dine oplysninger blandt disse faciliteter, herunder dem, der ligger uden for dit land.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi tilstræber at indføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af dine persondata mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, utilsigtet tab eller ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang og andre ulovlige former for behandling. Vi tilstræber at sikre, at sikkerhedsniveauet og de foranstaltninger, der er vedtaget for at beskytte dine persondata, er passende for de risici, der fremgår af arten og brugen af dine persondata.

Vi begrænser adgangen til dine persondata til vores medarbejdere og leverandører, som har brug for oplysningerne for at behandle dem på vores vegne, og som er kontraktmæssigt forpligtet til at holde dine persondata sikre og fortrolige.

Opdateringer til dine oplysninger

Hvor vi behandler dine persondata, tilstræber vi at sikre, at de er korrekte og opdaterede. Vi vil søge at slette eller rette persondata, der er unøjagtige eller ufuldstændige. Hvis du har brug for at opdatere eller rette dine personligt identificerbare oplysninger, bedes du kontakte info@metrotherm.dk og skrive GDPR i emnefeltet med din anmodning, og vi vil give dig et link til at opdatere og rette dine personligt identificerbare oplysninger

Opbevaring

Vi opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er skitseret i denne politik eller de formål, som du ellers er blevet informeret om. Vi bevarer dine oplysninger så længe som tilladt under gældende retsligt grundlag, hvorefter de bliver slettet.

Hvis vores retslige grundlag er afhængig af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hvor du har udnyttet din ret til at tilbagekalde dit samtykke, kan vi blive pålagt at opbevare dine personligt identificerbare oplysninger i en bestemt periode, så vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser og forsvare os i juridiske tvister under visse omstændigheder.

Links til tredjepartswebsteder

Tjenester kan omfatte links til andre websteder, hvis privatlivspraksis adskiller sig fra vores. Disse eksterne websteder kan placere deres egne cookies på din computer, indsamle data eller kræve persondata. Hvis du sender persondata til nogen af disse websteder, er dine oplysninger styret af deres privatlivspolitik. METRO THERM udøver ingen kontrol eller påtager sig noget ansvar for disse websteder, og vi opfordrer dig til omhyggeligt at læse privatlivspolitikken for ethvert websted, du besøger.

Dine rettigheder som individ under denne politik

Da vi behandler dine persondata, kan du udøve visse rettigheder under særlige omstændigheder.

I forbindelse med dine persondata kan du anmode om at:

Få adgang til dine persondata (anmodning om adgang for dataemne)

Rette dine personline oplysninger

Slette dine personline oplysninger

Begrænse behandlingen af dine personline oplysninger

Gøre indsigelse mod behandlingen af dine personline oplysninger

Tilbagekalde dit samtykke

Alle anmodninger skal være skriftlige og skal underskrives af dig og indeholde oplysninger om navn, adresse og helst din e-mailadresse for at bekræfte din identitet. Hvis den gældende lovgivning indeholder et administrativt gebyr for at imødekomme en sådan anmodning (herunder overfladiske eller overdrevne anmodninger), kan et sådant gebyr opkræves af METRO THERM.

Alle gyldige anmodninger vil blive behandlet på en hurtig og korrekt måde, og vi vil svare inden for 30 dage efter modtagelsen af din anmodning.

Indsend din anmodning til info@metrotherm.dk og skriv GDPR i emnefeltet.

Hvis din anmodning er blevet afvist af de anførte grunde, kan du indgive en klage til de lokale databeskyttelsesmyndigheder i jurisdiktionen for det kontor, hvor tjenesterne leveres.

Ændringer til denne politik

METRO THERM forbeholder sig ret til at ændre denne politik fra tid til anden. Vi forventer, at de fleste sådanne ændringer er mindre, men der kan være ændringer, der er mere betydningsfulde. Datoen for den sidste ændring er angivet i slutningen af dette dokument.

Vi vil udgive disse ændringer på denne side, og vi vil også give en mere fremtrædende meddelelse, hvis ændringerne er betydelige. Hver version vil blive noteret øverst på siden. Tidligere versioner af denne privatlivspolitik vil blive gemt i et arkiv.

Kontakt

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os når som helst på info@metrotherm.dk og skrive GDPR i emnefeltet.

Version

Denne politik blev offentliggjort den 25. maj 2018