Menu
Affugter

Fjern fugten fra kælder, opbevaringsrum eller garage med en affugter!

Høj luftfugtighed giver ideelle livsbetingelser for mikroorganismer - fx husstøvmider og svampesporer. Disse kan skabe store problemer, ikke blot for mange mennesker med allergi, men de kan også medvirke til, at boligens indeklima forringes.Heldigvis kan dette afhjælpes med en affugter, men det er vigtigt også at være opmærksom på mug. Mug trives i bygningskonstruktioner, når luftfugtigheden er høj. Det er derfor vigtigt, at luftfugtigheden holdes omkring 45-55 % relativ fugtighed for en god boligkomfort og en sund bygning.

METRO THERMs affugter er den helt rigtige løsning i både helårsboliger og fritidshuse. Affugteren er bærbar og kan placeres i det rum, hvor fugtproblemet er størst, fx kælder, bryggers eller baderum.

Let og effektiv og helt uden CFC

Holder luftfugtigheden i huset på det ideelle niveau