Menu

Lovpligtigt serviceeftersyn

Hvis du vil bevare garantien på dit anlæg, skal du minimum have det tjekket igennem én gang årligt. Gør du ikke det, bortfalder garantien og du er derfor ikke dækket, skulle der opstå fejl eller mangler. Vælg dit anlæg herunder. 

I henhold til "Bekendtgørelse nr. 240 af 27/02/2017 Jordvarmebekendtgørelsen", skal alle jordvarmeanlæg én gang årligt tilses af en sagkyndig, og de lokale myndigheder kan kræve dokumentation herfor. Desuden skal varmepumper med kølemiddelmængde over 1 kg have et årligt serviceeftersyn i henhold til "Bekendtgørelse nr. 100 af 31/01/2017 og 1094 af 28/11/2011 om anvendelse af trykbærende udstyr".