Menu

Lovpligtigt serviceeftersyn - jordvarme

Hvis du vil bevare garantien på dit jordvarmeanlæg, skal du minimum have dit anlæg tjekket igennem én gang årligt. Gør du ikke det, bortfalder garantien og du er derfor ikke dækket, skulle der opstå fejl eller mangler på dit jordvarmeanlæg.  
Det årlige serviceeftersyn er desuden lovpligtigt ifølge Arbejdstilsynet, da anlægget indeholder kølemiddel, som kan være til fare for mennesker, hvis det ikke fungerer, som det skal.
Læs mere på side 17 i denne folder.

Et serviceeftersyn på et jordvarmeanlæg består af:

 • Kontrol af brinetryk
 • Kontrol af brinens frysepunkt
 • Afprøvning af lavtryksalarm brinekreds
 • Efterfyldning af IPA-sprit/Mostanol/Glykol - hvis nødvendigt jf. frysepunkt. Væske afregnes til gældende listepriser
 • Kontrol/rensning af snavssamler brinekreds, hvis afspæringsventil er monteret
 • Kontrol og evt. regulering af klimastyring
 • Kontrol af trykekspansionsbeholder, såfremt afspærringsventil er monteret
 • Kontrol af anlægstryk varmeanlæg
 • Kontrol og rensning af snavssamler på varmeanlæg, såfremt afspærringsventil er monteret
 • Visuel kontrol af kompressor/tilslutninger
 • Kontrol af kølemiddelfyldning, såfremt der er konstateret lækage

Prisen for et serviceeftersyn er kr. 1.995,- inkl. moms. 

Vær opmærksom på, at et forgæves besøg, hvor vi ikke kan få adgang til anlægget, koster kr. 969,- inkl. moms - uanset årsag.
Har du brug for at aflyse et planlagt besøg, skal du ringe senest dagen før aftalt fremmøde. Gør du ikke det, koster det kr. 969,- inkl. moms.