Menu

Lovpligtigt serviceeftersyn - luft-vand varmepumpe

Hvis du vil bevare garantien på din varmepumpe, skal du minimum have dit anlæg tjekket igennem én gang årligt. Gør du ikke det, bortfalder garantien og du er derfor ikke dækket, skulle der opstå fejl eller mangler på din varmepumpe.  
Det årlige serviceeftersyn er desuden lovpligtigt ifølge Arbejdstilsynet, da anlægget indeholder kølemiddel, som kan være til fare for mennesker, hvis det ikke fungerer, som det skal.
Læs mere på side 17 i denne folder.

Et serviceeftersyn på din luft-vand varmepumpe består af:

  • Kontrol og evt regulering af klimastyring
  • Kontrol af ekspansionsbeholder , såfremt afspærringsventil er monteret
  • Kontrol af anlægstryk på varmeanlæg
  • Kontrol og rensning af snavssamler på varmeanlæg, såfremt afspærringsventil er monteret
  • Visuel kontrol af kompressor/tilslutninger
  • Rensning af fordamper, justering af korrekt flow hen over fordamper/kondensator
  • Kontrol af kølemiddel, såfremt der er konstateret en lækage
  • Evt. kontrol af ventilationsmængde
  • Evt. udskiftning af luftfiltre

Prisen for et serviceeftersyn er kr. 1.995,- inkl. moms. 

Vær opmærksom på, at et forgæves besøg, hvor vi ikke kan få adgang til anlægget, koster kr. 969,- inkl. moms - uanset årsag.
Har du brug for at aflyse et planlagt besøg, skal du ringe senest dagen før aftalt fremmøde. Gør du ikke det, koster det kr. 969,- inkl. moms.