Menu

Opstart og indregulering - jordvarme

Selv om dit jordvarmeanlæg er installeret af en professionel installatør, er det vigtigt at få lavet en opstart og indregulering, som sikrer, at anlægget kører optimalt. METRO THERM-servicepartner sikrer, at dit jordvarmeanlæg er sat sikkert og effektivt op.
En opstart og indregulering består af:

  • Kontrol af installation
  • Idriftsættelse af anlæg
  • Indregulering
  • Instruktion i dagligt brug og vedligehold

Det forudsættes, at varmesystemet er påfyldt vand, samt at jordkreds er påfyldt vand, frostsikret og udluftet.

Prisen for en opstart og indregulering af dit jordvarmeanlæg er kr. 2.500,- inkl. moms.
Vær opmærksom på, at et forgæves besøg, hvor vi ikke kan få adgang til anlægget, koster kr. 969,- inkl. moms - uanset årsag.
Har du brug for at aflyse et planlagt besøg, skal du ringe senest dagen før aftalt fremmøde. Gør du ikke det, koster det kr. 969,- inkl. moms.