Menu

Opstart og indregulering - pillefyr

Selv om dit pillefyr er installeret af en professionel installatør, er det vigtigt at få lavet en opstart og indregulering, som sikrer, at fyret kører optimalt. METRO THERM-servicepartner sikrer, at dit pillefyr er sat sikkert og effektivt op.
En opstart og indregulering består af:

  • Kontrol af installation
  • Idriftsættelse af anlæg
  • Indregulering
  • Instruktion i dagligt brug og vedligehold

Det forudsættes, at varmesystemet er påfyldt vand og udluftet.

Prisen for en opstart og indregulering af dit pillefyr er kr. 1.875,- inkl. moms.
Vær opmærksom på, at et forgæves besøg, hvor vi ikke kan få adgang til anlægget, koster kr. 969,- inkl. moms - uanset årsag.
Har du brug for at aflyse et planlagt besøg, skal du ringe senest dagen før aftalt fremmøde. Gør du ikke det, koster det kr. 969,- inkl. moms.