Menu
FAQ - main IMG

Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål inden for luft-vand varmepumper. Kan du ikke finde svaret her, henviser vi til din lokale installatør.
Vi besvarer desværre ikke opkald fra private i vores supportafdeling for luft-vand varmepumper. 

Før du investerer i luft-vand varmepumpe

Giver udedelen meget kondensvand?

Når man optager energi fra luften, kan der dannes store mængder vand, især på de kolde dage. Derfor er placering af udedelen vigtig. Der findes i dag kondensbakker, som kan lede vandet til afløb, så man undgår isdannelser under udedelen.

Har placeringen af udedelen betydning for energiforbruget?

Der er ingen målbar forskel ved placering af udedelen syd/nord. Man skal dog overholde anvisningerne for afstand til vægge og lave en så kort rørføring som muligt mellem udedel og inde-del for at undgå varmetab.

Hvilken størrelse varmepumpe har jeg brug for?

Alle huse er forskellige og har forskelligt energibehov. Det handler til dels om forbrugsmønster og placering i Danmark, men der er også andre faktorer, som spiller ind. Du kan få lavet en beregning på dit hus ved at tage kontakt til en varmepumpeinstallatør.

Klik HER for at indhente et uforpligtende tilbud på en luft-vand varmepumpe.

Hvor meget kan jeg spare ved køb af en METROAIR luft/vand varmepumpe?

Besparelsen ved at installere en varmepumpe kan være over 50 % årligt på din varmeregning. Du vil helt sikkert have tilbagebetalt din investering indenfor overskuelig fremtid.  

Energibesparelserne afhænger selvfølgelig af husets isolering, energibehov, fremløbstemperatur samt meget andet. Du kan få lavet en beregning på dit hus ved at tage kontakt til en varmepumpeinstallatør eller du kan læse mere HER

Hvor meget støj afgiver udedelen?

METROAIR-varmepumper er produceret, så de afgiver mindst mulig lyd – og den laveste på markedet. Du skal dog være opmærksom på, at selv ganske små lyde kan være irriterende for dig og dine naboer. Derfor bør man placere ude-delen, så den generer omgivelserne mindst muligt. Spørg din installatør til råds.

Hvor meget supplerer el-varmelegemet med?

El-varmelegemet yder et supplement, som kun er nødvendigt, hvor varmepumpen kan have svært ved at følge med. Dette kunne være ved hurtige temperaturfald, stort vandbehov eller andet, som har betydning for driften. El-tilskuddet er en hjælp til varmepumpen og derfor vigtig for den samlede varmelevering. METROAIR luft/vand fungerer ned til -20 °C, hvilket er rigeligt i de fleste danske vintre.

Hvor tit starter kompressoren?

Det varierer meget, hvor tit kompressoren starter, da det er afhængigt af hvor veldimensioneret anlægget er, hvor godt huset er isoleret og selvfølgelig udetemperaturen. Normale driftstider for kompressoren er typisk 2.700 – 3.500 timer pr. år, og antallet af starter kan variere fra 4.000 til 16.000 pr. år

Hvorfor er der ikke glykol mellem inde-del og udedel på varmepumpen?

Man anvender ikke glykol, da det er radiator/gulvvarmevand, som opvarmes i udedelen

Jeg har et en-strengs radiatorsystem - kan jeg skifte til varmepumpe?

Ja, normalt er det muligt at bruge et en-strengs radiatorsystem. Der er dog nogle forudsætninger, som skal være opfyldt. Det afgørende er, at flowet over radiatorerne er tilpasset flowet fra varmepumpen.

Jeg vil gerne læse brugermanualen, inden jeg køber. Kan jeg få lov til det?

Ja, selvfølgelig. Du kan finde og downloade alle manualer på varmepumper her:

Brochurer og dokumentation >>

Kan jeg koble en varmepumpe sammen med andre energikilder sol/brænde/pool m.m.?

Alle METRO THERM produkter kan sammenkobles med andre energikilder. Det er dog vigtigt, at de sammenkobles på den rigtige måde. Du kan få lavet en beregning på dit hus ved at tage kontakt til en varmepumpeinstallatør.

Kan jeg sætte flere ude-dele op i serie?

Ja. Det er muligt at sammenkoble op til 9 enheder i serie. Kontakt din varmepumpespecialist, som kan give dig gode råd.

Når du har købt en luft-vand varmepumpe

Det varme vand er ikke varmt nok?

Kontrollér at el-tilskuddet ikke er blokeret. Ofte står varmepumpen i sommerstilling – og så vil den ikke producere varme nok.

Hvad betyder styring af varmepumpen?

At styre noget betyder, at man konstant overvåger og justerer ud fra indkomne data. I en varmepumpe overvåger den indbyggede CPU (Computer) alle indkomne oplysninger og indstiller varmepumpen ud fra disse.

Hvad gør jeg, hvis varmepumpen ikke virker?

Brugermanualen beskriver mulige fejlårsager. Du kan forsøge at genstarte varmepumpen. Hvis dette ikke afhjælper problemet, skal du notere varmepumpens navn og serienummer og ringe til din installatør.

Brochurer og dokumentation >>

Hvilken driftsform skal jeg vælge?

Der findes 4 forskellige driftsformer: Auto, Sommer, Forår/Efterår og Kun tilskudsvarme. Hver af disse funktioner har forskellig betydning.

Auto: Her klarer varmepumpen selv alle indstillinger og vil være den anbefalede indstilling.

Sommer: Her er 3-vejsventilen låst, så varmepumpen kun kan producere varmt vand.

Forår/Efterår: Her indkobles el-tilskud kun, hvis brugsvand har brug for tilskud.

Kun tilskudsvarme: Denne funktion bruges kun, hvis varmepumpen har driftsstop og man afventer service.

Hvordan ændrer jeg driftsform?

På styringen er vist et lyn/radiator. Når du trykker på den skifter varmepumpen mellem de forindstillede driftsformer.

Hvordan går jeg over til nøddrift?

Brugermanualen beskriver hvordan nøddrift indkobles.

Brochurer og dokumentation >>

Hvordan hæver jeg temperaturen i huset?

Justering af varme kan foretages på 2 måder: Enten ved at hæve varmekurven eller ved at parallelforskyde den justering, man skal foretage. Dette afgøres af om huset mangler varme ved en bestemt temperatur eller om huset generelt er for koldt.

Hvis huset mangler varme ved en bestemt temperatur, skal varmekurven hæves fx fra 5 til 6. Dette vil give en højere temperatur, når det er koldt. Hvis huset generelt er for koldt, vil en parallelforskydning af varmekurven være en hjælp. Parallelforskydning foretages med drejeknappen. Du kan læse mere i brugermanualen - link til denne finder du i navigationen under punktet

Brochurer og Dokumentation >>

Hvorfor bruger man en varmekurve?

Du kan spare masser af penge, hvis varmepumpen kun producerer den varme, der er behov for. Den maksimale fremløbstemperatur justeres automatisk hver minut ud fra udetemperaturen. Ved en for stejl varmekurve vil el-tilskuddet indkoble for tidligt og derved give en for høj varmeregning.

Hvornår skal jeg bruge funktionen Nøddrift?

Funktionen nøddrift bruges, hvis styring eller kompressor har en alvorlig skade. I disse tilfælde tændes el-tilskud samt cirkulationspumpe.

Jeg har en HP Alarm - hvad er der galt?

En HP alarm betyder, at varmen fra varmepumpen ikke kan aftages af varmesystemet. Det kan skyldes, at snavsfilteret er beskidt og skal renses, at radiatorerne mangler vand, brugsvandstemperaturen er sat for højt, eller at varmekurven er for høj. Kontakt din lokale varmepumpespecialist, hvis du er i tvivl.

Min sikkerhedsventil drypper!

Store mængder vand, som opvarmes, udvider sig. For ikke at få revnede beholdere er der monteret en sikkerhedsventil, som lukker det overskydende tryk væk ved varmtvandsproduktion, og det er det vand, som drypper fra sikkerhedsventilen. Man skal være opmærksom på, at vandet ikke løber fra ventilen. Det vil være tegn på en defekt sikkerhedsventil.

Mit hus er koldt - hvad er der galt?

Kontrollér at el-tilskuddet ikke er afbrudt. Hvis el-tilskuddet mangler, og det er vinter, kan husets topeffekt overstige varmepumpens ydelse. Kontrollér at funktionen Auto er valgt og el-tilskud indkoblet.