Store fjernvarmeanlæg

METRO THERM store anlæg er units til fjernvarme- og fjernkøleanlæg.

METRO VXT anlæg er et standard sortiment af fjernvarmeunits til indirekte anlæg med udtag til beholder og med vejrkompensering til boligejendomme, industri, idrætshaller mm.

Derudover tilbyder METRO THERM at opbygge kundetilpassede løsninger. Ved at medvirke i processen fra dimensionering til levering, sikrer vi at projektet er optimeret og tilpasset netop det enkelte projekt, og dermed den optimale løsning.  

Bymodeller opbygges i h.t. specifikke krav hos de enkelte forsyningsselskaber.

For yderligere oplysninger:
Brochure 02:150

Teknisk brochure 03:007 og 02:046

Kaskadekoblede varmtvandsanlæg med beholdere til fjernvarme eller centralvarme er beskrevet i brochure 03:007.

Bild: FJERNVARME/Produktoversigt/Store fjernvarmeanlæg