Kompaktanlæg

METRO THERM kompaktanlæg er en serie større fjernvarmeunits til opvarmning af varme- og/eller varmtvandsanlæg, men også større fjernvarmeunits, der opbygges efter kundespecifikationer.

Vor største vekslerkapacitet er 2 MW og vi kan opbygge anlæg til tryktrin PN 25.

Kompaktanlæggene er fjernvarmeunits der bruges til større boligejendomme, industri, idrætshaller mm.

Dimensionering af varmtvandsforsyningen foretages efter DIN 4708.

Kaskadekoblede varmtvandsanlæg med beholdere til fjernvarme eller centralvarme er beskrevet i brochure 03:007.

Kompaktanlæggene testes og afprøves i henhold til gældende normer og METRO THERM kvalitetskontrol og er CE mærket.

Bymodeller opbygges i h.t. specifikke krav hos de enkelte forsyningsselskaber.

For yderligere oplysninger:
Brochure 02:100
Teknisk brochure 03:007 og 02:046

Bild: Fjernvarme/Produktoversigt/Kompaktanlæg