Menu
Affugter

Fjern fugten effektivt fra kælder, opbevaringsrum eller garage!

Høj luftfugtighed giver ideelle livsbetingelser for mikroorganismer - fx husstøvmider og svampesporer. Disse kan skabe store problemer, ikke blot for mange mennesker med allergi, men de kan også medvirke til, at boligens indeklima forringes.

Svamp og mug trives i bygningskonstruktioner, når luftfugtigheden er høj. Det er derfor vigtigt, at luftfugtigheden holdes omkring 45-55 % relativ fugtighed for en god boligkomfort og en sund bygning.

METRO THERMs boligaffugter er den helt rigtige løsning i både helårsboliger og fritidshuse. Affugteren er bærbar og kan placeres i det rum, hvor fugtproblemet er størst, fx kælder, bryggers eller baderu

Let og effektiv og helt uden CFC

Holder luftfugtigheden i huset på det ideelle niveau