Menu
Varmt Vand - Main IMG

Fjernvarme til 90 boliger i Søborg

METRO THERM varmtvandsbeholdere til fjernvarme PLUS 70 og PLUS 100 til boligselskabet ABG Moseparken, Søborg.

Moseparkens 90 boliger og fællesbygningen er hen over sommeren 2016 gået fra naturgas til fjernvarme, som et led i Gladsaxe Kommunes planer om udbygning af fjernvarmen i området. Rådgivende ingeniør, Poul Erik Pedersen fra AI A/S har sammen med VVS-firmaet H.P. Christensen & Søn A/S hjulpet boligselskabet med at få en fremtidssikret, driftsøkonomisk og god fjernvarme-løsning.

- Vi har lavet en ny varmecentral og skiftet varmtvandsbeholdere i 90 boliger og i fællesbygningen, hvor der blandt andet er afdelingskontor, vaskeri og festlokale,  forklarer Poul Erik Pedersen, Rådgivende ingeniør hos AI A/S.

- I de 90 lejemål installerede vi METRO THERMs fjernvarmebeholder PLUS70 og PLUS 100 i fællesbygningen. Vi valgte løsningen med METRO THERMs bedste styring, der gør det muligt at begrænse, hvor meget primærvand, der må løbe igennem, og hvor man kan indstille og låse varmtvandstemperaturen. En optimal styring muliggør, at vi kan køre med lavest mulig fremløbstemperatur og opnå en god afkøling af det interne fjernvarmevand til beholderne, og det kommer i sidste ende beboerne til gode i form af billigere varme, mener han.

Optimeret afkøling af fjernvarmevand – et fremtidssikret byggeri

Afdelingen har tidligere haft problemer med, at primærvandet ikke blev ordentligt afkølet. Nu har boligerne fået installeret nye PLUSbeholdere fra METRO THERM, da det ifølge Poul Erik Pedersen var et must, at boligerne fik installeret varmtvandsbeholdere, som kunne afkøle ordentligt, for at fremtidssikre byggeriet.

Det var væsentligt at varmtvandsbeholderne kunne klare sig med primærvand på 60-65 grader, som er det, vi regner med at køre ud med. Derudover var det et krav, at beholderne kunne lave varmt brugsvand med den krævede temperatur på minimum 50 grader, og så ønskede vi bedst mulig afkøling, så varmetabet fra blandt andet jordledninger minimeres og faren for at få en bøde grundet for høj returtemperatur til værket kunne undgås, forklarer Poul Erik Pedersen.

- Endelig gik vi efter en optimalt isoleret beholder. Valget faldt på METRO THERMs PLUSbeholder, fordi den, efter vores vurdering, er optimal med den øgede isolering, store varmeflade og den nye styring. På den måde får boligerne en beholder, der med den lavest mulige temperatur på den interne fjernvarme, kan lave varmt brugsvand med den krævede temperatur på minimum 50 grader, fortsætter han.

 

Et vellykket projekt og god sparring

Projektet er gået som smurt og installeringen af de nye beholdere blev endda færdig 14 dage før tid.

Projektet har forløbet super godt. Når jeg har haft spørgsmål til produkterne, har jeg kunnet kontakte Kevin fra METRO THERM, og han har hver gang været nem at få fat i og har været meget samarbejdsvillig. Jeg har også været meget tilfreds med installationsfirmaet, og vi er endda blevet færdige med at skifte beholderne 14 dage før tidsplanen, og beboerne har haft en god oplevelse, så det er vældig fint, siger Poul Erik Pedersen.

Om Moseparken

Moseparken er en del af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, der administrerer, opfører og udlejer boligbyggeri. Boligorganisationen blev stiftet i 1944 og administrerer i dag omkring 4700 boliger i Gladsaxe.

Læs mere om fjernvarmeløsninger