Menu
FUI - Main IMG

Fjernvarme uden irritation

- et opgør med gamle irritationsmomenter

Hejnsvig Varmeværk har opfordret sine fjernvarmforbrugere til at ændre deres varmesystem fra indirekte til direkte fjernvarme. For Kim Tapdrup har dette skift også betydet et opgør med gamle irritationsmomenter.

Ikke længere brug for haveslangen

Det var dog ikke først og fremmest udsigten til en økonomisk besparelse, der fik Kim Tapdrup til at udskifte sin varmeenhed. For Kim blev varmeværkets henvendelse i første omgang anledning til at få gjort op med nogle irritationsmomenter, som var forbundet med hans gamle varmeenhed.

Kim vil have noget, der virker, og dét var det afgørende, da han i efteråret 2012 fik installeret en ny METRO THERM beholderenhed.

- Jeg vil gætte på, at min gamle varmeenhed blev fabrikeret for omkring 25 år siden, så den fungerede ikke godt længere. Jeg skulle selv fylde vand på med en vandslange, hvilket ikke er særligt tidssvarende. Det værste var dog, at den havde en veksler, som lækkede vand, når det var rigtigt koldt eller meget varmt. Det var ikke, fordi den var i stykker. Den var bare gammeldags, fortæller Kim.

- Jeg vil have et varmeanlæg, der bare virker,” fortæller Kim,” og det nye system regulerer også selv efter temperaturen udenfor.

Nyt anlæg med mange fordele

Hvad den økonomiske besparelse angår, er det svært for Kim at sige noget konkret, da han endnu kun har haft sin nye varmeenhed i kort tid.

”Men fra fjernvarmeværket har jeg fået tilsendt et skema, og her kan jeg se, at jeg – med det forbrug jeg plejer at have – vil komme til at spare en del. Men for mig er det andre spørgsmål, som er mindst lige så vigtige som det med besparelsen: Jeg vil som sagt have noget, der virker! Jeg gider ikke have noget, hvor min kælder står under vand, og hvor anlægget ikke giver varme nok. Den nye her ser ud til at virke”, siger Kim, der også er glad for, at han nu selv kan indstille varmeenheden.

”Det er én af de mange fordele ved mit nye anlæg. Når vi ikke er hjemme, vil jeg kunne slukke for varmen, og den mulighed har jeg nu. Det kunne jeg ikke med den gamle, for så blev systemet utæt”, fortæller Kim.

Ikke længere Danmarks kedeligste by


Kim er også glad for, at hans nye varmeenhed ”følger årstiderne” ved hjælp af en termostat. ”Mit gamle varmesystem var ligeglad med temperaturen udenfor. Den kørte bare den temperatur, den blev bedt om. Nu sidder der en udendørs føler, som regulerer efter temperaturen udenfor,” fortæller Kim.

I det hele taget er Kim glad for, at byens varmeværk tænker innovativt. Samarbejdet med METRO THERM om udskiftning af varmeunits med henblik på at optimere varmeværksdriften er ét eksempel. Kim nævner et andet eksempel, nemlig at Hejnsvig Varmeværk er meget godt med, når det kommer til udnyttelse af solvarme.

”Engang blev Hejnsvig ”kåret” til ”Danmarks kedeligste by”. Den position har vi svært ved at fastholde, når man tager byens nye energiprofil i betragtning,” slutter Kim.