Menu
Måløv - Main IMG

Nyt varmeanlæg til Måløv Skole

Måløv skole i Nordsjælland har været igennem en omfattende konvertering fra gas fyr til fjernvarme.

METRO THERM har været med under hele processen og har leveret og monteret hele det samlede anlæg med i alt 3 varmecentraler, 2 små units og 1 stor unit. Det store projekt omfatter både skolebygningen, idrætshallen og svømmehallen.

Den store unit alene har en ydevne på 920 kw og det svarer til opvarmning af 150 parcelhuse. Skræddersyet til Måløv Skole Anlægget er skræddersyet til Måløv Skole. Processen startede med at få afdækket de særlige behov og ønsker, der var til løsningen.

Opmåling og dimensionering af anlægget er fortaget af METRO THERM sammen med bygherrerådgiver. Derefter blev der udarbejdet en 3D tegning til godkendelse. Herefter gik produktionen af det store anlæg i gang.

Når anlægget er produceret og installeret, bliver det justeret og optimeret og det hele sættes i drift. Det tætte samarbejde før, under og efter opbygning og idrifttagelse sikrer, at det er den rigtige løsning, der er blevet produceret til skolen, så alle brugere kan få tempererede lokaler og varmt vand i hanerne – fra undervisningslokaler til idræts- og svømmehal, grupperum og auditorier.