Menu
Store Anlæg - Main IMG
Skræddersyede løsninger for optimale energibesparelser

Kompakte units til fjernvarme- og fjernkøleanlæg

METRO THERM er en kompetent og erfaren partner i alle typer af større fjernvarmeprojekter og fjernkøleprojekter. I denne type projekter kan kravene og specifikationerne variere kraftigt, og der kan være behov for at opbygge en kundetilpasset løsning. METRO THERM medvirker i hele processen fra dimensionering til levering.

Det giver dig sikkerhed for at alle aspekter er taget i betragtning, fx lokale forsyningskrav, ydelse, pladsforhold, driftsøkonomi og leveringstid.

Gennemgang af eksisterende anlæg giver uventede gevinster

METRO THERM har stor erfaring og ekspertise i at tænke hele installationen som en helhed og medvirke til at finde ud af, hvor der er unødvendige eller fordyrende parametre. Det gør vi som regel i tæt samarbejde med bygherrerådgiveren og installatøren.

Vi hjælper med at optimere og dimensionere unitten, hvad enten det er til varme eller køl, så kunden opnår den bedste afkøling af fjernvarmevandet og den mest energibesparende løsning. Vi præsenterer vores løsning med komplet kvalitetssikring og dokumentation, som vi leverer sammen med unitten.

METRO VXT anlæg

Vores METRO VXT anlæg er et standardsortiment af fjernvarmeunits til indirekte anlæg med udtag til beholder og med vejrkompensering til boligejendomme, industri, idrætshaller mv. Vores units leveres som standard med vejrkompensering og er rørisoleret, så de lever op til DS452 om varmetabsreduktion og DS469 om krav af styring af fremløbstemperatur til rumopvarmning.


Komplet kvalitetssikring og dokumentation

Vi kan tilbyde at levere alle typer af relevant dokumentation ved specialopgaver: NDT/radiografi test, udligningstest, indreguleringsrapport mv.

Vi tilbyder et kompetent og stærkt samarbejde, hvor vi medvirker til at holde fokus på den mest energibesparende løsning med dimensionering efter de faktiske og forventede forhold og forbrugsmønstre.

Den komplette kvalitetssikring omfatter blandt andet:

  • PI diagrammer
  • Vekslerberegning
  • Tryktabsberegning
  • 3D tegning
  • Komponentbeskrivelse/brugermanualer
  • Overensstemmelseserklæring

Se produktside for VXT 1-4 her. 

Beboelsesejendom i Vejle

METRO THERM vekslerløsning til 15 lejligheder i en beboelsesejendom i et baghus i Vejle.

LÆS MERE
Nyt varmeanlæg til Måløv Skole

Måløv skole i Nordsjælland har været igennem en omfattende konvertering fra gas fyr til fjernvarme.

LÆS MERE