Menu
OESE - Main IMG

Overensstemmelseserklæringer for METRO THERM produkter

Her kan du downloade overensstemmelseserklæringer for METRO THERM produkter.

En overensstemmelseserklæring er vores dokumentation til myndighederne for, at vores produkt lovligt kan markedsføres i Europa. Et væsentlig element er, at produktets elektriske sikkerhed er i orden.

Overensstemmelseserklæringen indeholder blandt andet:

  • producentens navn og adresse
  • entydig reference til produktet
  • angivelse af det direktiv erklæringen relaterer til
  • dato og underskrift

Download overensstemmelseserklæringer