Menu
Garant - Main IMG

Garantibestemmelser

METRO THERM producerer og leverer gennemkontrollerede kvalitetsprodukter, som det kræver autorisation at installere og servicere.

Ansvar for dimensionering, levering, opsætning og idriftsættelse påhviler således installatøren, og vi henviser derfor til alle landets autoriserede VVS- og el-installatører angående montering, brug og evt. reklamationsbehandling.

Skulle der vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, gælder en række bestemmelser for garanti og reparation, som kan læses i nedestående.

Download garantibestemmelserne HER

Garantien dækker under disse forudsætninger

 • Produktet er dækket af garanti indenfor 24 måneder fra dokumenteret installations- eller købsdato i henhold til købeloven.
   
 • For beholdere: METRO THERM giver yderligere 3 års garanti mod indefra kommende gennemtæring af den indvendige beholder. I tilfælde af indefra kommende tæring foretager METRO THERM vederlagsfrit reparation af beholderen på egen fabrik eller omlevering efter METRO THERMs eget valg.
   
 • For varmepumper: METRO THERM giver yderligere 3 års garanti mod indefra kommende funktionsfejl. I tilfælde af indefra kommende funktionsfejl foretager METRO THERM vederlagsfrit reparation eller omlevering efter METRO THERMs eget valg. Produktet skal være placeret, så det kan serviceres uden hindringer. Er produktet placeret svært tilgængeligt frasiger METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgift, det kan forårsage. Vi henviser til DS 439 §5.1 og §5.2.
   
 • Produktet skal være installeret i henhold til BR §8.4.2.3 stk. 1.
   
 • Hvor reparation foretages på stedet, leverer fabrikken nye dele til ombytning, såfremt reparationen er aftalt.

  Opdateret oktober 2016.

Garantien gælder KUN, hvis følgende er opfyldt

 • Installatøren har kontaktet METRO THERM inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er truffet
  aftale om reparationens omfang.
   
 • Installatøren har oplyst fabrikationsnummer ved henvendelse til METRO THERM
   
 • Installatøren sender kopi af faktura for køb eller installation samt den defekte produktdel til METRO THERM
  senest 10 dage efter udskiftning/reparation.
   
 • Installatøren sender kopi af faktura for køb eller installation samt den defekte produktdel til METRO THERM efter udskiftning/reparation.

Garantien dækker IKKE

 • Almindelig service- og vedligeholdelsesarbejder.
   
 • Erstatning eller omkostninger for andre ting end de ovennævnte eller for personskade forårsaget af
  eventuelle defekter ved produktet.
   
 • Udskiftning af almindelige sliddele, som følge af naturligt slid.
   
 • Hvis Produktet har været tilsluttet en anden temperatur, spænding eller tryk end det, der er anført på
  mærkepladen.
   
 • Hvis skaden skyldes frost-, lyn- eller tørkogningsskader eller ødelæggelse som følge af kalk eller
  overtryk.
   
 • Hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb i Produktet ud over alm. forskriftsmæssig
  tilslutning, og reparationen er årsagen til skaden.
   
 • Tilkalkning af fjernvarmeveksler og højeffektbeholder, da kalk ofte skyldes forkert indstilling eller brug af
  Produktet.
   
 • Skader forårsaget af sivende vand og skjulte vandinstallationer.
   
 • Skader forårsaget under transport. Disse skal anmeldes til transportfirmaet.
   
 • Forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender,
  på helligdage eller uden for normal arbejdstid.
   
 • Skader på grund af manglende vedligeholdelse eller eftersyn af Produktet.
   
 • Hvis Produktet er placeret, så det ikke umiddelbart kan serviceres. Er Produktet placeret svært
  tilgængeligt, frasiger METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgifter, dette kan
  forårsage.
   
 • Hvis Produktet ikke er installeret efter gældende forskrifter, jf. monterings- og brugsanvisning til det
  pågældende Produkt.