Menu
Træpillefyr

Træpillefyr – et grønnere alternativ

Træpillefyr er et fantastisk alternativ til det traditionelle fyr, der opvarmer med gas og olie. Et træpillefyr kan levere opvarmning og varmt brugsvand til et hus – lige så vel som et gas- eller oliefyr. 

Men med et træpillefyr følger langt flere fordele. Et træpillefyr er både mere miljøvenligt end de traditionelle fyr og billigere i drift – ikke nok med at et træpillefyr kan halvere udgifter til fyring, så leverer det også en CO2-neutral opvarmning.

Et træpillefyr er CO2-neutralt, da det fyrer på træpiller, der er lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld. Disse træpiller kan blive produceret af alle træsorter -  dog er det oftest 
gran-, fyr- eller bøgetræer, der bliver brugt. Træpillerne bidrager ikke til den globale opvarmning, da træet igennem hele sin levetid har optaget en lige så stor andel af CO2 fra luften, som der frigives ved forbrændingen af træpillerne. Det er derfor underordnet, om træet rådner op i skoven eller om det bliver brugt til opvarmning.

Man siger, at træpillefyret ofte er tjent hjem igen efter 2-4 år grundet den økonomiske besparelse på varmeregningen, hvis man skifter fra et traditionelt olie- eller gasfyr til et træpillefyr. For at sikre sig, at træpillefyret fungerer optimalt, er det vigtigt at bruge træpiller af god kvalitet. 

Træpillefyr – fantastisk og effektiv

Hos METRO THERM sigter vi hele tiden efter at kunne levere effektive varmeløsninger.
Den høje kvalitetsstandard, det innovative og intuitive design, samt den gode varmeøkonomi skinner igennem i vores METROCOMPACT Træpillefyr.

METROCOMPACT Træpillefyr findes i tre forskellige typer; 3-12 kW, 6-20 kW eller 9-30 kW. Det betyder, at træpillefyret giver den bedst mulige varmeøkonomi ved at bruge den præcise mængde af træpiller, der er nødvendig.

Vores METROCOMPACT træpillefyr er grundigt isoleret med mineraluld, der mindsker varmetabet. Derudover betyder det stående konvektionssystem, at rengøringen af træpillefyret er let samtidig med, at den foretager en automatisk rensning af træpillefyret.

Den veldimensionerede askeskuffe og en ”side-by-side”-konstruktion betyder, at det er let og hurtigt at fylde træpiller på. Derudover er der automatisk tænd og sluk, så det konventionelle er i højsædet.
Træpillefyret er udviklet til at kunne levere under de danske klimaforhold og overholder samtidig de danske standarder inden for varmeinstallation. 

 Fordele ved et træpillefyr

 • Automatisk optænding
 • Stabil og god varme i hele huset
 • Let for boligejeren at bruge i hverdagen
 • Selvrensende
 • Nem adgang til el-tilslutninger
 • Giver store besparelser på varmeregningen i sammenligning med fx oliefyr
 • Lavt varmetab
 • Klasse 5-testet på Teknologisk Institut i Aarhus for effektivitet og emissionsniveauer

Tilbehør og ekstraudstyr til dit træpillefyr

 • Sug/træk-blæser
 • Ilt-styring (bør ikke installeres sammen med sug/træk-blæser)
 • Vejrkompensering (udendørs temperaturføler og ESBE-ventil)
 • Varmtvandsprioritering
 • Internetmodul, der tillader fjernovervågning og fjernkontrol af dit træpillefyr
 • SOLAR-styring til styring af solvarmeanlæg
 • Buffertankstyring

Her kan du læse mere og se, hvordan du renser dit træpillefyr