Menu
METROCOMPACT

METROCOMPACT - Selvrensende træpillefyr

med modulerende effekt

METROCOMPACT pillefyr er udviklet til danske klimatiske forhold og danske standarder inden for varmeinstallation. Fyret er selvrensende og er let at bruge i det daglige, både for så vidt angår påfyldning som rengøring. METRO THERM tilbyder desuden et stort tilbehørsprogram, der bl.a. omfatter solvarmemodul, internetovervågning og buffertankstyring.

 • Automatisk optænding
 • Stabil og god varme i hele huset
 • Let for boligejeren at bruge i hverdagen
 • Selvrensende
 • Nem adgang til el-tilslutninger
 • Giver store besparelser på varmeregningen i sammenligning med fx oliefyr
 • Lavt varmetab
 • Klasse 5-testet
 • Stort tilbehørsprogram

Se her, hvordan du kommer godt i gang med dit METROCOMPACT træpillefyr:

METROCOMPACT kan fås med:

 • Sug/træk-blæser (anbefalet)
 • En sug/træk-blæser øger forbrændingseffektiviteten og er med til at reducere forbruget af træpiller
 • Ilt-styring, der sikrer korrekt og præcis forbrænding af træpillerne
 • Vejrkompensering (lovpligtig), der automatisk tilpasser fyrets drift efter vejrforholdene.
 • Varmtvandsprioritering, der giver en ensartet høj temperatur på det varme vand
 • Internetmodul, så din serviceinstallatør kan tjekke fyrets drift og eventuelle fejl over nettet
 • SOLAR-styring til styring af solvarmeanlæg, så både pillefyr og solfangere kan levere varmen til huset
 • Buffertankstyring, så du kan have en ekstra vandbeholder koblet på varmesystemet
 • Trådløst rumfølersæt

METROCOMPACT 20/30 træpillefyr

Højtydende med modulerende effekt

METROCOMPACT magasiner

METROCOMPACT 12 træpillefyr

Et af de mest økonomiske træpillefyr på markedet