Menu
Veksl - Main IMG

En brugsvandsveksler med buffer

Diskussionen har raset frem og tilbage i fjernvarmebranchen: Skal man have en vekslerløsning eller en beholder? Svaret er sådan set enkelt nok: Med METRO THERMs højtydende PLUS-beholder får man det bedste af begge verdener.

METRO THERM PLUS er en af de mest energieffektive beholdere på markedet. Faktisk kan vi med en vis stolthed sende den på markedet efter 26. september med et energimærke i klasse A på kabinettet.

Den store energieffektivitet skyldes, at beholderen for det første er imponerende velisoleret og for det andet, at spiralen er ekstra lang. Det har store fordele for både værket og for forbrugeren.

En beholder, der fungerer som en veksler

Forbrugeren kan nøjes med en meget mindre beholder – selv med PLUS-100 er det ikke noget problem at fylde badekarret, for opvarmningen af vandet sker så hurtigt, at den reelt kan bruges som en brugsvandsveksler.

Både PLUS 70 og PLUS 100 overholder så rigeligt vandnormens krav til aftapning. Og fordi beholderen har fået en særlig overfladebehandling indvendigt, undgår forbrugeren helt at skulle tænke over kalk og korrosion, der kan gøre effekten dårlig med tiden – det sker ikke med en PLUS beholder.

Bedre afkøling og ingen problemer ved spidsbelastning

For fjernvarmeværket er fordelene ved at foreskrive METRO THERMs PLUS beholdere som den foretrukne løsning klokkeklare. Ofte kan et værk have problemer med at følge med efterspørgslen i spidsbelastningsperioder.

 

Med en PLUS beholder ude hos forbrugeren kan disse spidsbelastninger helt undgås, fordi der altid er en bufferbeholdning af varmt vand i den anden ende. Desuden bliver afkølingen bedre, og fremløbstemperaturen kan holdes nede.

Og sidst, men ikke mindst, får man glade forbrugere, fordi der hverken vil være problemer med tilstrækkeligt varmt vand eller med kalk og rust.

Vi hjælper gerne

METRO THERM kan bistå varmeværkerne med at beregne, hvordan PLUS beholderløsning kan blive en driftsmæssig og økonomisk fordel for både værk og forbruger.

Er du interesseret i at vide mere?

Så kontakt os på tlf. +45 4877 0000