Hvor finder jeg type- og serienummer på mit produkt?

Der er en del situationer, hvor du kan have behov for dit produkts type- og serienummer - fx hvis du skal registrere dit produkt hos METRO THERM, bestille en serviceaftale eller hvis din installatør efterspørger det.

Type- og serienummer finder du på produktets typeskilt, som vil være at finde et synligt sted på produktet. På en varmtvandsbeholder vil typeskiltet oftest sidde på bundpladen, og på en varmepumpe-udedel vil det være placeret på bagsiden.

Sådan ser typeskiltet ud

Et eksempel på en varmepumpes typeskilt:

Typeskilt

Et eksempel på en varmtvandsbeholders typeskilt:

Typeskilt beholder