Hvilken varmtvands­beholder skal du vælge?

En guide til dig, der vil have stabilt varmt vand

I de fleste af nutidens boliger vil du finde en primær varmekilde, som sørger for opvarmningen af boligen. Det kan være en fjernvarmeunit, et pillefyr, et oliefyr eller en varmepumpe, men fælles for dem alle er, at de – med undtagelse af varmepumpen, der typisk har en varmtvandsbeholder indbygget i indedelen – har brug for en separat varmtvandsbeholder, hvor de kan varme vand op til varmt brugsvand via forskellige tekniske foranstaltninger. Det varme brugsvand går så videre fra beholderen og ud i boligens haner og brusere.

En varmtvandsbeholder findes i mange afskygninger, og når du vælger en beholder fra METRO THERM, får du garanti for varmt vand i bruser og haner. Vi har nemlig produceret varmtvandsbeholdere i mange årtier og er kendte for vores produkters høje kvalitet og effektivitet. I denne guide vil du få svar på de vigtigste spørgsmål inden for området, så du bliver klar til at vælge den helt rigtige beholder til dig og din husholdning.

Hvad er forskellen på de forskellige typer varmtvands­beholdere?

Hos METRO THERM producerer vi syv forskellige typer varmtvandsbeholdere, som hver især passer til forskellige varmekilder og brugsvandsbehov. Du kan danne dig et hurtigt overblik over forskellen på de syv typer her:

Energiguide - varmtvandsbeholdere
Elvandvarmer model 60

Elvandvarmere

METRO THERM elvandvarmere egner sig særligt til sommerhuset, kolonihaven eller boliger, som er under ombygning, for så længe der er vandtilførsel og elektricitet, kan elvandvarmeren tilsluttes og sikre varmt brugsvand. En elvandvarmer producerer varmt vand via et elvarmelegeme i beholderen. Med en elvandvarmer er det muligt at få varmt vand, selv om man ikke har et centralvarmesystem, som for eksempel en varmepumpe, et gasfyr eller et pillefyr.

På en elvandvarmer kan du skrue op og ned for temperaturen, og i vores elvandvarmere med Smart Control er der desuden indbygget et stykke software, som aflæser dit forbrugsmønster og tilpasser mængden af varmt vand derefter.

Fjernvarmebeholder

Fjernvarmebeholdere

En METRO THERM fjernvarmebeholder tilsluttes fjernvarmenettet, som får varmen leveret fra dit lokale fjernvarmeværk. Den kan – sammen med din fjernvarmeunit – stå for produktionen af det varme brugsvand, mens din fjernvarmeunit kan levere rumvarme til din bolig.

En PLUS beholder har dobbelt så tyk isolering og længere spiral. Det betyder, at du får bedre afkøling på din fjernvarme uden at gå på kompromis med hvor meget varmt vand, der er til rådighed.

Centralvarmebeholder

Centralvarmebeholdere

Centralvarmebeholdere METRO THERM centralvarmebeholdere bruges der, hvor varmekilden er et centralvarmeanlæg i form af pillefyr, varmepumpe eller oliefyr. Her er det så centralvarmebeholderen, som via varmekilden forsyner boligen med varmt vand. Centralvarmebeholderen vil så stå for produktion af det varme brugsvand, mens din rumvarme vil blive leveret af din primære varmekilde. En centralvarmebeholder indeholder, ligesom en fjernvarmebeholder, en spiral til varmeoverførsel mellem centralvarmen og brugsvandet. Den eneste forskel er, at spiralen har en større diameter.

Combibeholder 110

Combibeholdere

En METRO THERM combibeholder er den optimale løsning til opvarmning af brugsvand, hvis man ønsker at kunne udnytte beholderen sammen med andre energikilder til at lave varmt vand. Det kunne for eksempel være et olie- eller gasfyr, som tilsluttes beholderen, der så supplerer op med sit varmelegeme, så produktionen af varmt vand bliver ekstra høj. Combibeholderen er ideel til installationer med pille-, olie- eller gasfyr, hvor man i sommerhalvåret gerne vil kunne lukke for forsyningen og bare varme brugsvandet op med ren el.

Vores sortiment af combibeholdere indeholder blandt andet en biobeholder og en kold fjernvarmebeholder, som begge er egnede til at spæde til, hvis energikilden/varmekilden ikke kan levere nok energi til at producere tilstrækkeligt varmt vand.

Bufferbeholder

Bufferbeholdere

METRO THERM bufferbeholdere er beholdere til akkumulering af varmt eller koldt vand. Bufferbeholderne er velegnede til brug sammen med varmepumper og centralvarmeanlæg, hvor der er behov for større kapacitet ved spidsbelastninger. Derudover findes vores små bufferbeholdere (model 60 og 110) uden emalje og anode. Disse modeller egner sig særligt godt til at øge anlægsvolumenet ved varmepumpeinstallationer.

Kappebeholder

Kappebeholdere

METROAQUA er en serie kappebeholdere, som bruges til akkumulering og opvarmning af større mængder vand i varmepumpeløsninger med luft-vand eller jordvarme ,samt solvarmeanlæg. Kappebeholderen indeholder ikke én, men to beholdere, hvor den ene er placeret inden i den anden. I den inderste beholder akkumuleres varmt brugsvand, mens den yderste bruges til centralvarmevand.

Varmepumpebeholder

Varmepumpebeholdere

METRO THERM varmepumpebeholder er en væghængt beholder til luft-vand varmepumper, som er beregnet til opvarmning af brugsvand til køkken, håndvask og brusebade i énfamiliesboliger med luft-vand varmepumpe.

Beholderen er idéel til udskiftning af gasfyr i boliger, hvor de gamle gasrør ikke efterlader tilstrækkelig gulvplads til en gulvstillet indedel til varmepumpe. Den har en stor rørspiral til opvarmning af brugsvandet, hvilket giver mere varmt vand end andre beholdere i samme størrelse. Det betyder også, at beholderen kan anvendes med monoblock luft-vand varmepumper i større størrelser, fx METROAIR I16.

Størrelsen betyder stadig noget

Inden vi går videre til at guide dig til den rigtige størrelse på din beholder, skal vi lige igennem lidt ”beholderhistorie”. Literangivelsen på beholderen svarer nemlig ikke længere 100 % overens med den mængde varmt vand, beholderen har til rådighed, da kravene til isolering er blevet skrappere med årene og at vi også er blevet mere miljøbevidste.

På grund af de øgede krav til varmtvandsbeholdernes varmetab, har producenterne måtte øge isoleringen. I METRO THERMs tilfælde har dette betydet, at størrelsen har måtte vige for mere isolering, da vi har valgt ikke at ændre på produkternes ydermål. Det betyder fx at der ikke længere er 110 liter i en model 110 elvandvarmer, men i stedet 98 liter. I praksis går man dog ikke på kompromis med mængden af varmt vand, da vandet vil blive afkølet langsommere og dermed holder længere på varmen på grund af den øgede isolering. Samtidig har vi her hos METRO THERM udviklet en særligt effektiv fjernvarmebeholder, fjernvarmebeholder model PLUS, som har ekstra lang intern spiral samt et tykkere lag isolering. Dette er ikke alene med til at sikre lavt varmetab, men er også godt for fjernvarmens returtemperatur. Derudover har nye tiltag som Smart Control, der aflæser forbrugsmønsteret og kun varmer vand op, når det skal bruges, givet ekstra muligheder for at udnytte det varme vand mere effektivt.

Alt i alt betyder størrelsen altså stadig noget, og du vil ikke få mindre varmt vand for pengene end før, når du køber en varmtvandsbeholder hos METRO THERM. Snarere tværtimod.

Hvilken størrelse varmtvandsbeholder skal jeg så vælge?

For at finde den rigtige varmtvandsbeholder til dig og din husholdning, skal du først se på, hvad I bruger det varme vand til. Nøjes I med lidt håndvask og lidt rengøring, eller er der fuld skrue på brusere, karbad og opvask. Der er nemlig – ikke overraskende måske - stor forskel på behovet for varmt vand i de to tilfælde. Derefter skal I – forudsat, at I har brug for at kunne tage kortere eller længere brusebade samt karbad - se på, hvor mange personer, der bor i husstanden. Ud fra de to parametre kan I få et fingerpeg om, hvilken størrelse beholder, der passer til jer i skemaet herunder:

Typisk brug

Anvendelse

Beholdermodel

Håndvask og rengøring

Mindre kontor, annex

5

Køkken (mindre opvask) og rengøring

Kontor, annex

15

Køkken (opvask), samtidigt rengøring og kort brusebad

Kontor/mindre sommerhus

30 og 35

Køkken, håndvask og brusebade

Husholdning (1-2 personer)

55, 60 og 110

Køkken, håndvask samt brusebade eller karbad

Husholdning (3-5 personer)

160 og 200

Køkken, håndvask samt brusebade og karbad

Husholdning (5-8 personer)

300

Du kan også få en mere udførlig guide til valg af størrelse i vores artikel "Hvilken størrelse varmtvandsbeholder skal du vælge".

Få tilbud på en varmtvandsbeholder

Få tilbud på en varmtvandsbeholder

Overvejer du en ny varmtvandsbeholder? Så kan vi hjælpe.

Få personlig rådgivning og et uforpligtende tilbud fra METRO THERM, der tager udgangspunkt i netop dine behov.