Hos METRO THERM arbejder vi løbende på at blive mere ansvarlige som virksomhed – i forhold til både os selv og vores omgivelser. Vi mener nemlig, at det er vigtig at deltage aktivt i samfundet – ikke bare som producent men også som medskaber af en grønnere og mere rummelig fremtid.

Vi anvender de nyeste teknologier til at udvikle vores produkter, så alt hvad vi sender på markedet er bedre, mere energieffektivt og miljøvenligt end det, der kom før og lever op til de nyeste krav og standarder på markedet. Vores produktion og bygningsdrift bliver kontinuerligt optimeret, så vi belaster miljøet mindst muligt. Vi deltager i forskning og innovationsprojekter, som både kommer vores virksomhed, vores kunder og vores branche til gode. Og vi arbejder for at styrke fremtidens grønne infrastruktur – både i boliger og industri, i byer og på landet, nationalt såvel som internationalt.

Vores arbejde med FNs Verdensmål

For at nå i mål med vores ambitioner om bæredygtighed og social ansvarlighed har vi udvalgt seks af FNs 17 verdensmål som fokusområder i vores daglige arbejde: mål 7, 8, 9, 11, 12 og 16. Hvordan vi arbejder med dem – både strategisk og praktisk – kan du blive klogere på her.

Verdensmål 7

7 - Bæredygtig energi

Vores vigtigste mission er at skabe miljøvenlige, innovative og fremtidssikrede løsninger til varme og varmt vand. Vi baserer vores produktudvikling på de nyeste teknologier og forskning for at skabe produkter, der bruger så lidt energi som overhovedet muligt og begrænser belastningen på miljøet. Det kan fx være produkter med intelligent styring, varmepumper med ekstra høj SCOP og helt nye typer varmepumper, som er særligt egnede til sektorkobling i fremtidens energisystemer. Og så vi optimerer kontinuerligt vores produkter, så de kan anvendes sammen med nye, grønnere energikilder som fx PVT-paneler.

Verdensmål 8

8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

8: Anstændige jobs og økonomisk vækst Vores produktion ligger i Helsinge i Nordsjælland, og vi sætter en ære i at bibeholde den på dansk jord. Så kan vi nemlig fortsat bidrage til det danske samfund og skabe vækst og arbejdspladser i vores lokalområde. Vi har mennesker ansat med mange forskellige baggrunde og er altid åbne over for nye typer af ansatte – også dem, som kræver en ekstra indsats fra virksomhedens side. Desuden arbejder vi aktivt for at udvikle unge talenter – både gennem projektsamarbejder med studerende og rekruttering af nyuddannede i samarbejde med bl.a. Akademikernes A-kasse.

Verdensmål 9

9 - Industri, innovation og infrastruktur

Innovation er en af grundstenene i vores udviklingsarbejde, og vi deltager i både forskningsprojekter, bestyrelser og laboratorier, hvor vi er med til at udvikle fremtidens bæredygtige og intelligente løsninger. Vi deltager også aktivt i projekter og intiativer, som kommer hele branchen til gode, som fx forskningsprojektet RELaTED, et samarbejde mellem 14 europæiske partnere, der sammen har udviklet og testet mulighederne i lavtemperaturfjernvarme. Endvidere støtter vi også op om politiske initiativer, der skal styrke fremtidens grønne infrastruktur i energisektoren, gennem fx udbygning af fjernvarmenettet og tilskudsordninger til etablering af individuelle varmepumpeanlæg.

Verdensmål 11

11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vores produkter er tilpasningsparate til alle typer af boliger og byggerier, mange forskellige energikilder og til både land og by. Vi har bl.a. hjulpet landsbyen Egebjerg i Nordvestsjælland med at etablere deres eget nærvarmeanlæg, så byens beboere har kunnet udskifte deres oliefyr med langt grønne fjernvarme. Vores produkter har været en del af projektet Fremtidens Hjem, hvor banebrydende teknologier er anvendt til at skabe fremtidens højteknologiske boligområde. Og vi har deltaget i det innovative byudviklingsprojekt EnergyLab Nordhavn, der siden 2015 har fungeret som et levende laboratorium for udviklingen af bæredygtige og fleksible energisystemer i fremtidens byer.

Verdensmål 12

12 - Ansvarligt forbrug og produktion

METRO THERM vil være en 100 % fossilfri virksomhed i 2030. Derfor investerer vi massivt i intiativer, der skal gøre os grønnere og mere miljøvenlige. Vi er i fuld sving med at udfase gas som opvarmningsform, og allerede nu leveres varmen og det varme vand i vores administrationsbygning af varmepumper. Vi har monteret 116 solceller på vores tag. Og vi er i færd med at etablere ladestandere på parkeringpladsen, da alle vores firmabiler i de kommende år skal udskiftes med elbiler.

Verdensmål 16

16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi respekterer al national og international lovgivning og arbejder løbende på at nedkæmpe alle former for korruption. Vi har udarbejdet etiske retningslinjer og vi har – ligesom alle andre virksomheder i NIBE-gruppen – skarp intern kontrol med at lovgivning og vejledning bliver overholdt og fulgt. METRO THERM følger naturligvis også selv alle gældende standarder for både produktkvalitet, miljø og arbejdsmiljø, og er både ISO9001, 14001 og DS/ISO45001-certificerede.

Velgørenhed

Ved siden af vores arbejde for at leve op til FN's verdensmål støtter vi økonomisk op om forskellige sager – lokalt og nationalt – som står vores hjerte nært.

Hovedsponsor for hjertestarter

METRO THERM er blandt hovedsponsorerne for to nye hjertestartere i vores lokalområde. De to hjertestartere er opsat ved Rema 1000 og Bijé Camping & Fritid i Helsinge, hvor vores hovedkvarter også er placeret.

Vi har sponsoreret de to hjertestartere i samarbejde med Hjertestart.nu, som arbejder for udbredelsen af hjertestartere i hele landet. Igennem de seneste 3 år har Hjertestart.nu gennem erhvervsindsamlinger og sponsorater fået opsat mere end 300 hjertestartere rundt omkring i Danmark.

Velgørende formål og organisationer, vi støtter:

Familievenner Gribskov

Familievenner Gribskov

Familievenner Gribskov hjælper pressede børnefamilier med praktisk hjælp i hverdagen. Vi støtter foreningen økonomisk.

Hjertestart nu

Hjertestart.nu

Hjertestart.nu arbejder for udbredelsen af hjertestartere og bedre førstehjælp. Vi har sponsoreret en hjertestarter, som er sat op i Helsinge ved Rema 1000.

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse

Hos METRO THERM ser vi det som en bunden opgave at hjælpe der, hvor vi kan.
Derfor har vi valgt at give et beløb til Knæk Cancer, så vi kan bidrage til den fælles indsats om at komme kræften til livs

Stafet for Livet

Stafet for Livet

Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling i kampen mod kræft. Vi støtter hvert år økonomisk.

Røde Kors Erhvervsklub

Røde Kors Erhvervsklub

Som medlem støtter vi op om, at Røde Kors kan holde sit løfte om altid at være til stede for sårbare – både her i Danmark og ude i verden, når katastrofen rammer.