Bemærk, at denne side ikke understøtter Internet Explorer. Hvis du anvender denne browser vil du opleve, at flere af funktionerne ikke virker efter hensigten. Brug venligst en anden browser, f.eks. Microsoft Edge, Chrome eller Safari.

Vi ved, hvor frustrerende det er, når noget ikke fungerer efter hensigten – og derfor bestræber vi os på at løse alle reklamationer så hurtigt som overhovedet muligt. Den hurtigste måde er at udfylde et reklamationsskema og maile det til os – så vender vi tilbage hurtigst muligt.
Du finder reklamationsskemaet nederst på siden.

Bemærk:

Vi modtager kun reklamationer fra autoriserede VVS-/el-installatører. Hvis du er privatkunde, skal du kontakte din nærmeste installatør.

Du må ikke igangsætte arbejdet med en reklamation - som fx afinstallation og/eller udskiftning - uden først at have lavet skriftlig aftale med os. Det kan have konsekvenser for vores muligheder for at hjælpe dig efterfølgende, hvis produktet ikke længere er i din besiddelse, beskadiget eller lignende.

Du skal bruge billeder for at dokumentere din reklamation

Når du indberetter en reklamation, skal du indsende forskellige billeder for at vi kan afgøre, hvad der skal ske med din reklamation. Uanset hvilken type produkt du indsender en reklamation på, skal vi bede om billeder af følgende - se eksempler under hvert punkt:

Produktets typeskilt

Du skal indsende et billede af produktets typeskilt, som er placeret et synligt sted på produktet. Skal du indberette en reklamation på en varmepumpe, skal du indsende et billede af typeskilte for både inde- og udedel. Her kan du se typeskiltet og dets placering på en METROAIR F8 udedel:

Typeskilt F8


Placering på udedelen:

Typeskilts placering


For en varmtvandsbeholder ser typeskiltet således ud:

Typeskilt beholder

Skaden

Du skal indsende billeder af både selve skaden og hele installationen. Et billede af skaden kunne fx være nedenstående, som viser en højtryksalarm:

Billede af skaden


Den fulde installation

Et billede af den fulde installation skal indeholde produktet inklusiv alt tilbehør, fx sikkerhedsaggregat, bufferbeholder, eksterne pumper og lignende. Det kunne fx se således ud:

Den fulde installation


Særligt for varmepumper

Særligt for reklamationer på varmepumper skal vi desuden bruge en kopi af enten seneste servicerapport eller oprindelig installationsrapport. Du kan se et eksempel på en servicerapport her.

Sådan gør du:

Hvis du eller din kunde oplever fejl eller mangler på et METRO THERM-produkt, som du mener er en reklamation, skal du gøre følgende:

  • Udfyld nedenstående formular, evt. sammen med kunden, og send den ind, så vi har alle oplysninger til at oprette sagen.
  • Du får herefter tilsendt et SagsIDnummer, og vi træffer aftale om, hvad der skal udføres og til hvilken pris.
  • Skal du returnere et produkt, skal du afvente et reklamationsnummer. Reklamationsnummeret er IKKE det samme som et SagsIDnummer. Hvis ikke produktet er mærket med reklamationsnummeret, vil det blive afvist ved modtagelse.
  • Reklamationsnummeret skal endvidere angives på fakturaen, som du sender til [email protected].

Udfyld reklamationsskema