Aflæs produktionsdato

En beholders produktionsdato aflæses ved at se på typeskiltets felt: F. år. De 4 bogstaver refererer til produktionsår og uge ud fra nedenstående tabel.

A=0

B=1

C=2

D=3

E=4

F=5

G=6

H=7

I=8

J=9

På billedet nedenfor kan du se, hvor på typeskiltet du finder feltet. I eksemplet nedenunder står der "BJCA" , hvilket giver 1920. Beholderen er dermed produceret i år 2019 - uge 20.

Typeskilt