Hos METRO THERM arbejder vi målrettet med at skabe instruktionsvideoer, da vi ved, de er gode til at illustrere nogle af de komplekse situationer du som installatør støder på i hverdagen. Du kan finde endnu flere instruktionsvideoer, produktpræsentationer og kundecases samlet på vores Youtube-kanal.

Sådan opsættes og indstilles Smart Control

Genindkobling af overkogssikring

Anodeskift på 30 liters beholder

Anodeskift på 30 liters varmtvandsbeholder

Vigtige funktioner i ECL 120

Sådan aktiverer du Smart Price Adaption

Hvor meget varmt brugsvand er der behov for?

ECL 210 opsætning af menu

Opstart og indregulering af METROAIR 330

Udslamning og afkalkning af varmtvandsbeholder

METROCOMPACT fejlfinding

Udskiftning af varmelegeme i beholdermodel 60-160

Anodeskift på 110 liters beholder

Man laver
  anodeskift

Opstart og indstilling af ECL 120