Sådan undgår du legionella i det varme vand

 I alle varmtvandssystemer kan man risikere forekomster af bakterien legionella, som i uheldige tilfælde kan give en alvorlig form for lungebetændelse.

Legionella kan forekomme i alle varmtvandsystemer, hvor temperaturen er for lav, eller vandforbruget er for lavt, så installationerne ikke bliver skyllet tilstrækkeligt igennem.

I Danmark er der en kedelig stigning i antallet af rapporterede legionellatilfælde. De seneste år har der faktisk været en stigning fra 100 rapporterede tilfælde til 270 - og kurven ser ikke ud til at knække lige foreløbigt. Ud af de 270 smittede personer er 76 % smittet i Danmark. Denne procent var tidligere kun på 50.

Men hvordan opstår legionella egenligt, og hvordan kan vi bremse den kedelige udvikling? Det kan du læse mere om nedenfor.

Vandhane med damp

Hvad er legionellabakterier?

Legionellabakterier er almindelige i våde og fugtige miljøer. Bakterierne formeres bedst ved temperaturer mellem 25°C og 45°C og trives derfor ofte godt i varmtvandssystemer, hvor temperaturen er mellem 30°C og 50°C. Bakterierne kan ikke formere sig ved temperaturer under 20°C og over 50°C.

Mange arter af legionellabakterier er ikke sygdomsfremkaldende, men er man uheldig kan legionellabakterier være årsag til to sygdomme hos mennesker: Legionærsyge og Pontiac feber.

Termometer med skala for legionella

Hvordan bekæmpes legionellabakterier i varmtvandssystemet?

Hvis temperaturen i varmtvandsanlægget er sænket for meget for at spare på energien, kan det give problemer med legionella, ligesom stillestående vand kan forstærke problemet.

Hvis der er konstateret legionellabakterier i varmtvandssystemet, er det vigtigt at få bekæmpet problemet. Ved en vandtemperatur på 50 °C dør 90 % af legionellabakterien inden for 2 timer. Ved en temperatur på 60 °C dør 90 % af legionellabakterierne inden for 2 minutter, og ved en temperatur på 70 °C dør alle legionellabakterierne med det samme.

Ved et højt indhold af legionellabakterier (mere end 10.000 legionellabakterier/liter), anbefales det at desinficere varmtvandssystemet. Dette gøres bedst ved at udslamme varmtvandsbeholderen og derefter gennemskylle alle ledninger med 60-65 °C varmt vand i en halv time. Det varme vand skal nå alle rør – også cirkulationsstrengen. Har du først haft legionella i et lavtemperaturanlæg, bør dette forebyggende gøres 1-2 gange om ugen. Helt generelt er det også en god idé at desinficere termisk ugentligt, for at forebygge et eventuelt legionella-udbrud.

Pas på skoldningsfaren ved varmedesinfektionen og gennemskylningen med det varme vand.

Hvad gør METRO THERM i kampen mod legionellabakterier?

METRO THERMs produkter kan alle varme det varme brugsvand op til 55 °C, og vores varmtvandsbeholdere er behandlet med METRO THERMs specialemalje, der hindrer korrosion og modvirker bakteriedannelse.

Derudover har METRO THERM udviklet forskellige produkter, som alle har ekstra opmærksomhed på at undgå bakteriedannelse - se et udpluk af dem her:

METRO Microbooster

METRO Microbooster egner sig især godt til decentraliserede varmtvandsinstallationer i flerfamiliehuse og lejlighedskomplekser, da den tillader varmtvandsproduktion få meter fra tappestedet. Dette sikrer, at selv beboere på 10. sal har varmt brugsvand op til 65 °C, at risikoen for bakteriedannelse undgås, og at varmetabet fra varmtvandscirkulation minimeres.

METRO Combibeholder til kold fjernvarme

Denne beholder er udviklet til fjernvarme ved lave temperaturer med henblik på at overholde DS439 bruseraftapningskrav i nybyggede lavenergihuse med gulvvarme. Har man en combibeholder til kold fjernvarme sikrer det indbyggede varmelegeme, at det aftappede vand har en høj nok temperatur til, at der ikke opstår bakteriedannelse.

Se hvordan man udslammer og afkalker en beholder for at holde den ren og forhindre bakteriedannelse.

Elvandvarmer med Smart Control

METRO Elvandvarmere med Smart Control opvarmes af et elvarmelegeme, og temperaturen styres af en indbygget termostat fra 60 °C til 75 °C.

Elvandvarmerne er udstyret med en intelligent styring, der kun opvarmer den mængde vand, der skal bruges. Det gør den ved løbende at aflæse det faktiske forbrugsmønster i husholdningens vandforbrug og varmer dermed kun den mængde vand op, der skal bruges til den rette tid. Elvandvarmeren har desuden automatisk legionella-sikring hver 14. dag, der er med til at give tryghed i hverdagen