Meny

FREMTIDENS VARME VAND ER LANDET

Mød den nye bæredygtige varmepumpe -
METRO Microbooster

FREMTIDENS VARME VAND ER LANDET

Mød den nye bæredygtige varmepumpe -
METRO Microbooster

FREMTIDENS VARME VAND ER LANDET

Mød den nye bæredygtige varmepumpe -
METRO Microbooster

FREMTIDENS VARME VAND ER LANDET

Mød den nye bæredygtige varmepumpe -
METRO Microbooster

FREMTIDENS VARME VAND ER LANDET

Mød den nye bæredygtige varmepumpe -
METRO Microbooster

FREMTIDENS VARME VAND ER LANDET

Mød den nye bæredygtige varmepumpe -
METRO Microbooster

FREMTIDENS VARME VAND ER LANDET

Mød den nye bæredygtige varmepumpe -
METRO Microbooster

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

FREMTIDENS VARME VAND ER LANDET

Mød den nye bæredygtige varmepumpe - METRO Microbooster

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

Fremtidens varme vand er landet

Se vores nye METRO Microbooster her

Garanti­bestemmelser

METRO THERM producerer og leverer gennemkontrollerede kvalitetsprodukter, som det kræver autorisation at installere og servicere.

Ansvar for dimensionering, levering, opsætning og idriftsættelse påhviler således installatøren, og vi henviser derfor til alle landets autoriserede VVS- og el-installatører angående montering, brug og evt. reklamationsbehandling.

Skulle der vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, gælder en række bestemmelser for garanti og reparation, som kan læses i nedenstående.

Download garantibestemmelser

 • Garantien dækker under disse forudsætninger

  Garantien dækker under disse forudsætninger

  • METRO THERM yder 2 års garanti på alle produkter fra dokumenteret leveringsdato.
  • For beholdere: METRO THERM yder 5 års garanti mod indefra kommende gennemtæring af den indvendige beholder. I tilfælde af indefrakommende tæring foretager METRO THERM vederlagsfri reparation eller omlevering efter METRO THERMs eget valg.
  • For varmepumper: METRO THERM yder 5 års garanti mod indefra kommende funktionsfejl. I tilfælde af indefrakommende funktionsfejl foretager METRO THERM vederlagsfri reparation eller omlevering efter METRO THERMs eget valg.
  • Produktet skal være placeret, så det kan serviceres uden hindringer. Er produktet placeret svært tilgængeligt frasiger METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgift, det kan forårsage. Vi henviser til DS 439 §5.1 og §5.2.
  • Produktet skal være installeret i henhold til BR §8.4.2.3 stk. 1.
  • Hvor reparation foretages på stedet, leverer fabrikken nye dele til ombytning, såfremt reparationen er aftalt.

   Opdateret august 2017.
 • Garantien gælder KUN, hvis følgende er opfyldt

  Garantien gælder KUN, hvis følgende er opfyldt

  • Installatøren har kontaktet METRO THERM inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er indgået skriftlig aftale om reparationens omfang.
  • Installatøren har oplyst fabrikationsnummer ved henvendelse til METRO THERM.
  • Installatøren sender kopi af faktura for køb eller installation samt den defekte produktdel til METRO THERM senest 10 dage efter udskiftning/reparation.
  • Installatøren sender kopi af faktura for køb eller installation samt den defekte produktdel til METRO THERM efter udskiftning/reparation.
  • Installatør/kunden sender kopi af servicerapport, som viser, at der er serviceret korrekt. Dette gælder kun for varmepumper.
 • Garantien dækker IKKE

  Garantien dækker IKKE

  • Almindelig service- og vedligeholdelsesarbejder.
  • Erstatning eller omkostninger for andre ting end de ovennævnte eller for personskade forårsaget af eventuelle defekter ved Produktet.
  • Udskiftning af almindelige sliddele, som følge af naturligt slid.
  • Hvis Produktet har været tilsluttet en anden temperatur, spænding eller tryk end det, der er anført på mærkepladen.
  • Hvis skaden skyldes frost-, lyn- eller tørkogningsskader eller ødelæggelse som følge af kalk eller overtryk.
  • Hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb i Produktet ud over alm. forskriftsmæssig tilslutning, og reparationen er årsagen til skaden.
  • Tilkalkning af fjernvarmeveksler og højeffektbeholder, da kalk ofte skyldes forkert indstilling eller brug af Produktet.
  • Skader forårsaget af sivende vand og skjulte vandinstallationer.
  • Skader forårsaget under transport. Disse skal anmeldes til transportfirmaet.
  • Forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, på helligdage eller uden for normal arbejdstid.
  • Skader på grund af manglende vedligeholdelse eller eftersyn af Produktet. For jordvarmepumper og luft-vand varmepumper dækker garantien ikke, hvis der ikke har været foretaget årligt lovpligtigt eftersyn af produktet. Dokumentation for lovpligtigt eftersyn skal til enhver tid kunne dokumenteres.
  • Hvis Produktet er placeret, så det ikke umiddelbart kan serviceres. Er Produktet placeret svært tilgængeligt, frasiger METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgifter, dette kan forårsage.
  • Hvis Produktet ikke er installeret efter gældende forskrifter, jf. monterings- og brugsanvisning til det pågældende Produkt.

KONTAKT

METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
DK-3200 Helsinge

Telefon: (+45) 48 77 00 00
E-mail: [email protected]

CVR-nr : 20567112

INTERNATIONAL

Copyright © 2019 METRO THERM A/S. Alle rettigheder forbeholdes.