METRO THERM er en kompetent og erfaren partner i alle typer af større fjernvarmeprojekter og fjernkøleprojekter. I denne type projekter kan kravene og specifikationerne variere kraftigt, og der kan være behov for at opbygge en kundetilpasset løsning. METRO THERM medvirker i hele processen fra dimensionering til levering.

Det giver dig sikkerhed for at alle aspekter er taget i betragtning, fx lokale forsyningskrav, ydelse, pladsforhold, driftsøkonomi og leveringstid.

Kan dimensioneres efter kundespecifikationer

Vi kan fremstille større fjernvarmeunits, som specialopbygges efter individuelle kundespecifikationer. Vores største vekslers kapacitet er ca. 4 MW. Dimensionering foretages naturligvis efter gældende normer og regler. For at overholde DS452 om varmetabsreduktion skal unitten isoleres.

Se vores udvalg af store fjernvarmeunits

Helhedsløsninger til støre projekter

METRO THERM har stor erfaring og ekspertise i at tænke hele installationen som en helhed og medvirke til at finde ud af, hvor der er unødvendige eller fordyrende parametre. Det gør vi som regel i tæt samarbejde med bygherrerådgiveren og installatøren.

Vi hjælper med at optimere og dimensionere unitten, hvad enten det er til varme eller køl, så kunden opnår den bedste afkøling af fjernvarmevandet og den mest energibesparende løsning.

Komplet kvalitetssikring og dokumentation

Vi kan tilbyde at levere alle typer af dokumentation ved specialopgaver: NDT/radiografi test, udligningstest, indreguleringsrapport mv. Den komplette kvalitetssikring omfatter blandt andet:

  • PI diagrammer
  • Vekslerberegning
  • Tryktabsberegning
  • 3D tegning
  • Komponentbeskrivelse/brugermanualer
  • Overensstemmelseserklæring

Vi tilbyder et samarbejde, hvor vi medvirker til at holde fokus på den mest energibesparende løsning med dimensionering efter de faktiske og forventede forhold og forbrugsmønstre.

Find fjernvarmekonsulent

Få rådgivning af en fjernvarmeekspert

Vil I vide mere om, hvilke løsninger vi kan tilbyde, og hvordan vi kan hjælpe jer med at føre jeres projekt ud i livet? Så kontakt en af vores dygtige fjernvarmeeksperter til en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for jer.