Meny

Varmepumpebeholder model 110 og 160

Perfekt til udskiftning af gasfyr

Varmepumpebeholder model 110 og 160

Perfekt til udskiftning af gasfyr

Varmepumpebeholder model 110 og 160

Perfekt til udskiftning af gasfyr

Varmepumpebeholder model 110 og 160

Perfekt til udskiftning af gasfyr

Varmepumpebeholder model 110 og 160

Perfekt til udskiftning af gasfyr

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

FREMTIDENS VARME VAND ER LANDET

Mød den nye bæredygtige varmepumpe - METRO Microbooster

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

Fremtidens varme vand er landet

Se vores nye METRO Microbooster her

Support

FAQ

Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål inden for luft til vand varmepumper. Kan du ikke finde svaret her, henviser vi til din lokale installatør. Se en oversigt over vores servicepartnere her.

Vi besvarer desværre ikke opkald fra privatkunder i vores supportafdeling for luft til vand varmepumper.

Før du investerer i en varmepumpe:

 • Hvilken størrelse varmepumpe har jeg brug for?

  Hvilken størrelse varmepumpe har jeg brug for?

  Alle huse er forskellige og har forskelligt energibehov. Det handler til dels om forbrugsmønster og placering i Danmark, men der er også andre faktorer, som spiller ind. Du kan få lavet en beregning på dit hus ved at tage kontakt til en varmepumpeinstallatør. Se hvilke servicepartnere vi samarbejder med.

  Du kan også bestille et uforpligtende tilbud på en varmepumpe HER.

 • Hvor meget kan jeg spare ved at købe en METROAIR luft-vand varmepumpe?

  Hvor meget kan jeg spare ved at købe en METROAIR luft-vand varmepumpe?

  Besparelsen ved at installere en varmepumpe kan være over 50 % årligt på din varmeregning. Du vil helt sikkert have tilbagebetalt din investering inden for overskuelig fremtid.

  Energibesparelserne afhænger selvfølgelig af husets isolering, energibehov, fremløbstemperatur samt meget andet. Du kan få lavet en beregning på dit hus ved at tage kontakt til en varmepumpeinstallatør eller du kan læse mere HER

 • Giver udedelen meget kondensvand?

  Giver udedelen meget kondensvand?

  Når man optager energi fra luften, kan der dannes store mængder vand, især på de kolde dage. Derfor er placering af udedelen vigtig. Der findes i dag kondensbakker, som kan lede vandet til afløb, så man undgår isdannelser under udedelen.

 • Har placeringen af udedelen betydning for energiforbruget?

  Har placeringen af udedelen betydning for energi­forbruget?

  Der er ingen målbar forskel ved placering af udedelen syd/nord. Man skal dog overholde anvisningerne for afstand til vægge og lave en så kort rørføring som muligt mellem udedel og indedel for at undgå varmetab.

 • Hvor meget støj afgiver udedelen?

  Hvor meget støj afgiver udedelen?

  METROAIR-varmepumper er produceret, så de afgiver mindst mulig lyd – og den laveste på markedet. Du skal dog være opmærksom på, at selv ganske små lyde kan være irriterende for dig og dine naboer. Derfor bør man placere ude-delen, så den generer omgivelserne mindst muligt. Spørg din installatør til råds.

 • Hvor meget supplerer elvarmelegemet med?

  Hvor meget supplerer elvarmelegemet med?

  El-varmelegemet yder et supplement, som kun er nødvendigt, hvor varmepumpen kan have svært ved at følge med. Dette kunne være ved hurtige temperaturfald, stort vandbehov eller andet, som har betydning for driften. El-tilskuddet er en hjælp til varmepumpen og derfor vigtig for den samlede varmelevering. METROAIR luft til vand varmepumper fungerer ned til -20° C, hvilket er rigeligt i de fleste danske vintre.

 • Hvor tit starter kompressoren?

  Hvor tit starter kompressoren?

  Det varierer meget, hvor tit kompressoren starter, da det er afhængigt af hvor veldimensioneret anlægget er, hvor godt huset er isoleret og selvfølgelig udetemperaturen. Normale driftstider for kompressoren er typisk 2.700 til 3.500 timer pr. år, og antallet af starter kan variere fra 4.000 til 16.000 pr. år

 • Hvorfor er der ikke glykol mellem inde- og udedel?

  Hvorfor er der ikke glykol mellem inde- og udedel?

  Man anvender ikke glykol, da det er radiator/gulvvarmevand, som opvarmes i udedelen.

 • Kan man udskifte et en-strengs-radiatorsystem til varmepumpe?

  Kan man udskifte et en-strengs-radiator­system til varmepumpe?

  Ja, normalt er det muligt at bruge et en-strengs radiatorsystem. Der er dog nogle forudsætninger, som skal være opfyldte. Det afgørende er, at flowet over radiatorerne er tilpasset flowet fra varmepumpen.

 • Jeg vil gerne læse brugermanualen inden jeg køber. Kan man det?

  Jeg vil gerne læse bruger­manualen inden jeg køber. Kan man det?

  Ja, selvfølgelig. Du kan finde og downloade alle manualer på varmepumper her.

 • Kan jeg koble en varmepumpe sammen med andre energikilder?

  Kan jeg koble en varmepumpe sammen med andre energikilder?

  Alle METRO THERM-produkter kan sammenkobles med andre energikilder. Det er dog vigtigt, at de sammenkobles på den rigtige måde. Du kan få lavet en beregning på dit hus ved at tage kontakt til en varmepumpeinstallatør. Se oversigten over vores servicepartnere her.

 • Kan jeg sætte flere udedele op i serie?

  Kan jeg sætte flere udedele op i serie?

  Ja. Det er muligt at sammenkoble op til 9 enheder i serie. Kontakt din varmepumpespecialist, som kan give dig gode råd. Se vores oversigt over Servicepartnere HER

Når du har købt en luft til vand varmepumpe:

 • Det varme vand er ikke varmt nok

  Det varme vand er ikke varmt nok

  Kontrollér, at el-tilskuddet ikke er blokeret. Tjek også, om varmepumpen står i sommerstilling. Gør den det, vil den ikke producere varme nok.

 • Hvad betyder styring af varmepumpen

  Hvad betyder styring af varmepumpen?

  At styre noget betyder, at man konstant overvåger og justerer ud fra indkomne data. I en varmepumpe overvåger den indbyggede CPU (Computer) alle indkomne oplysninger og indstiller varmepumpen ud fra disse.

 • Hvad gør jeg hvis varmepumpen ikke virker

  Hvad gør jeg, hvis varmepumpen ikke virker?

  I brugermanualen kan du læse om mulige fejlårsager. Du kan evt. også forsøge at genstarte varmepumpen. Hvis dette ikke afhjælper problemet, skal du notere varmepumpens navn og serienummer og ringe til din installatør. Du kan søge efter din brugermanual HER

 • Hvilken driftsform skal jeg vælge

  Hvilken driftsform skal jeg vælge?

  Der findes 4 forskellige driftsformer: Auto, Sommer, Forår/Efterår og Kun tilskudsvarme. Hver af disse funktioner har forskellig betydning.

  Auto: Her klarer varmepumpen selv alle indstillinger og vil være den anbefalede indstilling.

  Sommer: Her er 3-vejsventilen låst, så varmepumpen kun kan producere varmt vand.

  Forår/Efterår: Her indkobles el-tilskud kun, hvis brugsvand har brug for tilskud.

  Kun tilskudsvarme: Denne funktion bruges kun, hvis varmepumpen har driftsstop, og man afventer service.

 • Hvordan ændrer jeg driftsform

  Hvordan ændrer jeg driftsform?

  På styringen er vist et lyn/radiator. Når du trykker på den, skifter varmepumpen mellem de forudindstillede driftsformer.

 • Hvordan går jeg over til nøddrift

  Hvordan går jeg over til nøddrift?

  Brugermanualen beskriver, hvordan nøddrift indkobles. Du kan finde din brugermanual frem HER

 • Hvordan hæver jeg temperaturen i huset

  Hvordan hæver jeg temperaturen i huset?

  Justering af varme kan foretages på 2 måder: Enten ved at hæve varmekurven eller ved at parallelforskyde den justering, man skal foretage. Dette afgøres af, om huset mangler varme ved en bestemt temperatur eller om huset generelt er for koldt.

  Hvis huset mangler varme ved en bestemt temperatur, skal varmekurven hæves fx fra 5 til 6. Dette vil give en højere temperatur, når det er koldt. Hvis huset generelt er for koldt, vil en parallelforskydning af varmekurven være en hjælp. Parallelforskydning foretages med drejeknappen. Du kan læse mere i brugermanualen. Du kan finde din brugermanual på denne side.

 • Hvorfor bruger man en varmekurve

  Hvorfor bruger man en varmekurve?

  Du kan spare masser af penge, hvis varmepumpen kun producerer den varme, der er behov for. Den maksimale fremløbstemperatur justeres automatisk hvert minut ud fra udetemperaturen. Ved en for stejl varmekurve vil el-tilskuddet indkoble for tidligt og derved give en for høj varmeregning.

 • Hvornår skal jeg bruge funktionen nøddrift

  Hvornår skal jeg bruge funktionen "nøddrift"?

  Funktionen nøddrift bruges, hvis styring eller kompressor har en alvorlig skade. I disse tilfælde tændes el-tilskud samt cirkulationspumpe.

 • Jeg har en HP-alarm-Hvad er der galt

  Jeg har en HP-alarm. Hvad er der galt?

  En HP-alarm betyder, at varmen fra varmepumpen ikke kan aftages af varmesystemet. Det kan skyldes, at snavsfilteret er beskidt og skal renses, at radiatorerne mangler vand, brugsvandstemperaturen er sat for højt, eller at varmekurven er for høj. Kontakt din lokale varmepumpespecialist, hvis du er i tvivl. Du kan finde en oversigt over vores servicepartnere HER

 • Min sikkerhedsventil drypper-Hvad gør jeg

  Min sikkerheds­ventil drypper. Hvad gør jeg?

  Når store mængder vand opvarmes, udvider det sig. For ikke at få revnede beholdere er der monteret en sikkerhedsventil. Den lukker det overskydende tryk væk ved varmtvandsproduktion, og det er det vand, som drypper fra sikkerhedsventilen. Man skal være opmærksom på, at vandet ikke løber fra ventilen. Det vil være tegn på en defekt sikkerhedsventil.

 • Mit hus er koldt-Hvad er der galt

  Mit hus er koldt. Hvad er der galt?

  Kontrollér, at eltilskuddet ikke er afbrudt. Hvis eltilskuddet mangler, og det er vinter, kan husets topeffekt overstige varmepumpens ydelse. Kontrollér, at funktionen "Auto" er valgt, og eltilskud indkoblet.

KONTAKT

METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
DK-3200 Helsinge

Telefon: (+45) 48 77 00 00
E-mail: [email protected]

CVR-nr : 20567112

INTERNATIONAL

Copyright © 2019 METRO THERM A/S. Alle rettigheder forbeholdes.