Beholder­volumen - holder det vand?

Med den nye energimærkeordning er det blevet et krav, at nettovolumen på en varmtvandsbeholder skal oplyses. Men volumen er i sig selv ikke noget særlig godt mål for en beholders ydelse, for moderne varmtvandsbeholdere er så effektive, at de næsten fungerer som gennemstrømningsvandvarmere.

Kravene til en varmtvandsbeholder har ændret sig gennem årene. Hvor man i gamle dage talte om volumen helt generelt, er man i dag nødt til at tale om bruttovolumen og nettovolumen – og med den nye energimærkning er der også kommet nye krav til, hvordan en beholder skal mærkes i forhold til volumen.

Alle disse måder at angive volumen på er mere en kilde til forvirring end til information. I stedet giver det meget mere mening at se på, hvordan beholderen dækker det varmebehov, der er i boligen.

Hvor meget vand skal der til?

Se hvordan man finder ud af, hvor stor en beholdervolumen man har behov for.

Typisk kan man antage, at en husstand bruger et sted mellem 50 og 300 liter vand i døgnet med 85 liter som middeltal. Derfor kan man relativt let regne ud, at en varmtvandsbeholder med en effektiv volumen på 98 liter vil blive tømt mindst én gang i døgnet - måske to eller tre gange.

Har man til gengæld en meget stor beholder, fx på 150 liter, kan der gå to eller tre døgn, før alt vandet er skiftet ud – og det er ikke godt. Det er med andre ord vigtigt at vælge den helt rigtige beholder og at dimensionere helt præcist.

Sådan beregner man størrelsen på sin varmtvandsbeholder

Generelt bør man vælge så lille en beholder som muligt, og man bør også vælge en beholder, der har en effekt, som er cirka dobbelt så høj som normkravet. Det har den fordel, at man på den måde kan kompensere for et større varmtvandsbehov, end normen forudsætter, og at afkølingen bliver så stor som muligt.

METRO THERM anbefaler, at man følger disse anvisninger, når man beregner størrelsen på beholdere til fjernvarmeforsynede varmesystemer:

Varmtvandsbeholder på badeværelse

  • Beholderen skal overholde kravene i DS 439 til bolig med brusebad eller karbad
  • Beholderen skal overholde kravene i varmenormen (DS 469)
  • Beholderen skal (som minimum) have et C-energimærke
  • Hvis beholderen kun skal bruges til brus, bør den have en effekt, der er dobbelt så høj som foreskrevet i DS 439
  • Beholderreguleringen skal let kunne indstilles
  • Installatøren bør have en vejledning i at indregulere beholderen korrekt, så man opnår den bedste afkøling af fjernvarmevandet

Som man kan se, har vi ikke nævnt volumen med ét ord i vores anbefalinger. Når vi siger, at nettovolumen ikke er særligt interessant som tal, er det fordi vi er i stand til at levere beholdere, der er så effektive, at der ganske enkelt altid er nok varmt vand.

I vores nye PLUS 70 og PLUS 100 beholdere til fjernvarme anvender vi en kraftig isolering af selve beholderen, som reducerer varmetabet betragteligt. Det betyder også, at PLUS-beholderne er energimærket i klasse A.

Dermed har vi også reduceret nettovolumen af selve beholderen, så en PLUS 70 har en nettovolumen på 66 liter – men fordi vi også har forlænget varmespiralen, bliver effekten så høj, at man er tæt på at kunne aftappe varmt vand kontinuerligt til brusebad. Og dermed er volumen ikke længere et afgørende parameter.