Funktions­afprøvning ­gjort let

Nye bygninger skal testes og funktionsafprøves efter installation og inden de tages i brug. Vi har udviklet et afprøvningsskema, der gør det let for dig at dokumentere og udfylde denne test/afprøvning.

Energiberegningen og funktionsafprøvningen er to vigtige sider af samme sag, når man bygger nyt eller renoverer.

Forud for en installation er det nødvendigt for ansvarshavende at få udført en energiberegning, så de produkter, der vælges, er korrekt dimensionerede til bygningens behov. Her hjælper METRO THERM med at kvalitetssikre, at alle de nødvendige oplysninger inkluderes i beregningen, og at man f.eks. ikke glemmer evt. supplerende varmekilder, der kan give en misvisende beregning. Beregningen danner således grundlag for valget af produkter og er det, den færdige installation holdes op imod.

Hus med beregninger og energiklasser

Siden 1. juni 2017 har det været et krav, at installationerne efterprøves når projektet er udført, for at sikre, at installationerne ikke afviger for meget fra det billede, energiberegningerne har tegnet. Dette gøres ved hjælp af en funktionsafprøvning, som udføres af en tredjepart og dokumenteres i en rapport til indsendelse til kommunen. Denne rapport skal godkendes af kommunen, før bygningen må tages i brug. Det er derfor vigtigt, at både energiberegningen og funktionsafprøvningen er retvisende og nøje udført. Hvis f.eks. energiberegningen er for optimistisk, vil funktionsafprøvningen vise for stor en afvigelse, og installationen skal laves om. Er funktionsafprøvningen ikke korrekt udført, skal denne gentages, hvilket koster tid og penge.

Energiberegning og funktionsafprøvning går hånd i hånd og er med til at sikre, at man kan stole på husets beregnede energiforbrug. METRO THERM har derfor udgivet en vejledning til funktionsafprøvningen af køle- og varmeanlæg, der samtidig kan benyttes som dokumentationsrapport.

Du kan downloade guiden her. Pdf, 932 kB.

Har du spørgsmål til funktionsafprøvning, skal du kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.