“Hvor mange liter” er ikke det rigtige spørgsmål at stille

30 liter, 60 liter, 110 liter. Sådan har man kendt de forskellige varmtvandsbeholdere i årtier. Men teknologien inden for varmtvandsbeholdere har rykket sig så langt, at antallet af liter i beholderen ikke længere er det vigtigste spørgsmål at stille.

Siden varmtvandsbeholderens indtog på markedet har mængden af vand i beholderen været det, man som både fagperson og forbruger har kigget efter, når man har skullet vælge den rigtige beholder.

Engang var det enkelt – var der 110 liter i beholderen, kunne du bruge 110 liter varmt vand. Herefter måtte du pænt vente, indtil vandet i beholderen var varmet op igen.

Literangivelsen gav altså rigtig god mening som pejlemærke for, hvilken varmtvandsbeholder en given familie havde brug for. Men hvordan ser det ud i dag?

Se hvordan man finder ud af, hvor meget brugsvand man har behov for.

Teknologiens fingeraftryk

Teknologien inden for opvarmning af brugsvand har udviklet sig med tiden, og det betyder, at varmtvandsbeholdere i dag er markant bedre isoleret og har langt bedre varmeevne end for bare ti år siden. Beholderen er, med andre ord, blevet mere effektiv.

For forbrugeren betyder det helt konkret, at varmtvandsbeholderen ikke behøver indeholde en given mængde vand, for at forbrugeren kan tappe den samme mængde varmt vand ud af hanen.

Teknologiens fingeraftryk på varmtvandsbeholdere betyder derfor, at nettovolumen i en beholder i sig selv ikke kan give svar på, om en given beholder er det rigtige valg til en given familie.

Elbeholder i bryggers

Mindre vand i beholderen og altid varmt vand

På grund af højnede krav til varmtvandsbeholderens evne til at holde på varmen, er der reelt set er mindre vand i beholderen i dag. Fx er der ikke længere 110 liter i en model 110 elvandvarmer, men 98 liter, da en del af beholderen har måtte vige for tykkere isolering. I praksis er effekten dog den samme. Features som Smart Control, der aflæser forbrugsmønsteret og kun varmer vand op, når det skal bruges, betyder også, at energiregningen mindskes.

Vi har helt konkret reduceret nettovolumen for at gøre plads til forbedringer, der gør produktet bedre. Kombinationen af bedre isolering i alle varmtvandsbeholdere, der sørger for mindre varmetab, og en forlænget varmespiral i betyder, at effekten bliver hævet så meget, at man er tæt på at kunne have konstant varmt vand til fx brusebad. Så er det ikke længere volumen, der er afgørende, men effekten.

Hvad kunne så være et bedre spørgsmål?

Når effekten er bedre, kan mængden af vand reduceres og stadig dække det behov, som en husstanden har brug for. Den øgede effekt sørger nemlig for, at opvarmningen af vandet foregår hurtigere, og mængden af varmt vand er mere konstant, end den var før. Derfor kunne nogle bedre spørgsmål f.eks. være "hvor stor er jeres husstand?" og "hvor stort var jeres vandforbrug sidste år?"

Man vurderer nemlig, at varmtvandsforbruget i en husstand typisk varierer mellem 50-300 l/døgn, men at forbruget i gennemsnit er i størrelsesordenen 85 liter/døgn. Og da vandet i beholderen, af sundhedsmæssige grunde, bør udskiftes dagligt, giver det mening at finde ud af hvilken størrelse beholder, der passer netop til den pågældende husstand.

V40 volumen og forbrugsprofil

Det er sjældent, at man tager bad eller vasker hænder i 60°C varmt vand. Langt oftest blandes der varme vand fra varmtvandsbeholderen op med koldt vand i blandingsbatteriet, så man undgår glohede brusebade. Den mængde vand, der kan tappes fra en fyldt beholder, når vandet blandes op til 40°C, kaldes V40 voluminet. På energimærkerne til vores elvandvarmere kan man finde beholderens V40 volumen, som også er gældende for vores andre beholdere af samme model.

V40 voluminet giver en bedre indikation af, hvor meget varmt vand der egentlig er i en fyldt varmtvandsbeholder, og er derfor ofte mere relevant at se på end beholderens faktiske volumen.

På energimærket kan man også finde et lille ikon bestående af en vandhane og 1-2 bogstaver. Dette er beholderens forbrugsprofil, og det indikerer, hvordan beholderen er blevet testet, for at opnå det energimærke, den har.

I nedenstående tabel har vi oversat, hvilket behov de forskellige forbrugsprofiler egner sig til.

Tabel over
  forbrugsprofiler