Hvordan virker en varmepumpe?

Varmepumper har revolutioneret måden, vi opvarmer vores hjem og producerer varmt vand på. Og med deres effektivitet og miljøvenlige karakter, er de blevet den foretrukne løsning for de energibevidste forbrugere.

Men hvordan fungerer en varmepumpe egentlig?

I denne artikel vil vi illustrere de grundlæggende principper bag varmepumper og udforske de forskellige typer, der findes. Lær bl.a. hvordan varmepumper både kan trække varmeenergi fra jord og luft og fra luft til vand. Og hør hvordan varmepumpen efterfølgende omdanner denne energi til varme og varmt vand, der opretholder komforten i dit hjem.

Helt grundlæggende er princippet bag en varmepumpe det samme - men der er forskel på, hvordan de forskellige typer producerer varme og varmt vand.

Varmepumper henter varmeenergi direkte fra jorden eller fra luften (både indenfor og udenfor) og tilføjer ekstra varme via en kompressor. Det opvarmede vand eller den opvarmede luft sendes nu via varmepumpens indedel ud i boligen som gulvvarme, radiatorvarme eller varm luft via et ventilationsanlæg.

Der findes overordnet fire typer af varmepumper:

  • Luft til vand varmepumper: kan lave både varmt vand til rumopvarmning og varmt brugsvand til haner og brusere.
  • Jordvarmepumper: kan lave både varmt vand til rumopvarmning og varmt brugsvand til haner og brusere.
  • Luft til luft varmepumper: kan kun lave varm luft til rumopvarmning
  • Brugsvandsvarmepumper: kan kun lave varmt brugsvand til haner og brusere
Illustration af, hvordan en luft-vand varmepumpe virker

Hvordan fungerer en luft-vand varmepumpe?

En luft til vand varmepumpe fra METRO THERM trækker varme ud af luften via dens store blæser, som – på trods af dens størrelse – er stort set lydløs. Energien transporteres via kølevæske videre til en indedel, som omdanner energien til varmt vand, der bliver sendt ud som rumvarme til boligens radiatorer eller gulvvarmerør. Det er også fra indedelen at det varme vand til boligens haner og brusere bliver fordelt. På varmepumpens indedel sidder der et display, og her kan du som bruger holde øje med driften af varmepumpen. Du kan også selv indstille, hvor varmt vandet skal være, når det løber fra indedelen og ud i boligen.

Illustration af, hvordan en jordvarmepumpe virker

Hvordan fungerer en jordvarmepumpe?

En jordvarmepumpe kræver, at du får gravet jordvarmeslanger ned i din have eller andre steder, hvor der kan hentes varme op fra undergrunden. Typisk kræves et areal på minimum 300 m2. Selve varmepumpen skal stå inden for og er udstyret med et display, hvor du kan holde øje med dit forbrug og indstille fremløbstemperaturen. Rent teknisk fungerer varmeoverførslen ved at varmen fra undergrunden overføres til brinen i jordvarmeslangerne, som herefter transporterer den opbevarede energi til jordvarmepumpen. Herfra overfører jordvarmepumpen energien til vandet i pumpens beholder og det nu opvarmede vand føres videre ud i boligen som rumvarme og varmt brugsvand.

Illustration af, hvordan en brugsvandsvarmepumpe virker

Hvordan fungerer en brugsvandsvarmepumpe?

En brugsvandsvarmepumpe trækker varmen ud af den omgivende luft og overfører det til vand, som varmes op. Den består af en effektiv varmepumpe koblet sammen med en højisoleret vandtank. Den varme luft passerer forbi varmepumpens kølemiddel, der befinder sig i et lukket kredsløb. Luften afgiver noget af sin energi til kølemidlet, som ledes gennem en kompressor. Trykket hæves, så temperaturen stiger og den varme væske sendes nu i en spiral rundt om vandtanken, så vandet varmes op til minimum 55 grader, så legionella og andre bakterier ikke kan formere sig. Det opvarmede vand sendes herefter ud til boligens haner og brusere.

Illustration af, hvordan en luft-luft varmepumpe virker

Hvordan fungerer en luft-luft varmepumpe?

En luft til luft varmepumpe udnytter varmeenergien fra udeluften til at producere varme til boligen. Boligen varmes op ved hjælp af varm luft fra en indedel, der sidder under loftet. Luften varmes op, når den passerer hen over varmeveksleren i indedelen af varmepumpen. En luft til luft varmepumpe kan typisk også køle, hvilket giver øget komfort i de varme sommermåneder.

Tag en professionel med på råd

Med en varmepumpe fra METRO THERM får du moderne teknologi, der sikrer dig både en grøn, energibesparende og driftssikker varmeform.

Uanset om du overvejer en luft-vand varmepumpe, en jordvarmepumpe, en brugsvandsvarmepumpe eller en luft-luft varmepumpe, er det vigtigt at forstå, hvordan de virker, så du kan træffe den rigtige beslutning for dit hjem.

Med denne guide, håber vi at have givet dig et oplyst grundlag, når du skal ud at vælge din næste varmepumpe, så du kan tage det nødvendige skridt mod en mere miljøvenlig og omkostningseffektiv opvarmningsløsning.

PS. Husk altid at rådføre dig med en autoriseret VVS-installatør inden du foretager køb af en varmepumpe. Med en fagmand ved din side kan du blive vejledt i, hvilken type og størrelse af varmepumpe, der er bedst dimensioneret til netop din boligtype- og størrelse samt dine konkrete behov.