Den hybride skole

Gredstedbro Skole i Esbjerg Kommune har fået installeret fem METROAIR I20-varmepumper fra METRO THERM i en såkaldt kaskadeløsning, som kan dække en hel skoles store varmebehov.

Gredstedbro Skole i Esbjerg Kommune fik for nyligt installeret fem METROAIR I20-varmepumper fra METRO THERM, som sammen med gas skal dække skolens behov for varme og varmt vand. Løsningen er en del af SMART GRID-projektet, som Energi- og Klimaministeriet håber vil blive fremtidens energiløsning.

Klokken ringer ud. En masse skolebørn løber ud i skolegården. På gangen møder vi nogle lærere og lidt efter pedellen. Der er ingen tvivl om, hvor vi er. Lige indtil pedellen åbner lågen ind til en lille baggård, hvor fem kæmpestore og topmoderne varmepumper dukker op. Ikke lige, hvad man havde forventet og slet ikke noget, der leder tankerne tilbage på barndommen.

”Det her er topmoderne og meget fremtidssikrede løsninger”, fortæller Peter Wagner Holst, energikonsulent hos StarVVS, som har stået for opsætningen af varmepumperne.

Se filmen om Gredstedbro skoles nye kaskadeløsning.

De fem varmepumper står lige så ret på en linje som skolebørn til morgensang i de gode gamle dage. Lydløst og disciplineret står de, og gør det de skal; levere stabil varme til skolens hovedbygning. Og snart vil 11 andre komme til, så den samlede installation ender med at være på 16 METROAIR I20’ere, som skal dække 80 % af skolens behov for varme og varmt vand. Resten skal dækkes af gas, der før var skolens eneste energikilde.

”Vi har sådan set bare skullet åbne døren, så har StarVVS og METRO THERM klaret resten”, fortæller skolens pedel Palle Hansen.

”Det har været en meget positiv oplevelse, og så gør det jo heller ikke noget, at man sparer lidt CO2, når man går lidt væk fra al den gas”, konstaterer han tilfreds.

Enkelt og lydløst

”Det startede tilbage i slutningen af 2017”, fortæller Peter Wagner Holst, som får en henvendelse fra Energi- og Klimaministeriet, der har startet SMART GRID - et forskningsprojekt, der handler om sammenkobling af el og gas i hybridløsninger. Regeringen vil udvikle moderne biogasløsninger, så de kontakter fabrikanter, som er i stand til at levere kaskadeløsninger, hvor flere varmepumper bliver koblet sammen med gas. Der skal laves 10.000 anlæg landet over, og Esbjerg Kommunes Energiafdeling vælger at deltage, da projektet understøtter kommunens ønske om at udfase fossile brændsler, reducere CO2 udledning og opnå energieffektiv drift.

Efter at StarVVS har fået ordren på installationen, kontakter Peter Wagner Holst METRO THERM.

”METRO THERM har en enkel og brugervenlig styring, som man kan programmere direkte i varmepumperne. Derudover har varmepumperne et meget lavt støjniveau, hvilket er en stor fordel, når man kobler mange varmepumper sammen”, konstaterer Peter Wagner Holst.

Hydbridløsninger, som denne på Gredstedbro Skole, egner sig især til ældre bygninger, da isoleringsgraden er lav og varmetabet derfor meget svingende afhængigt af årstiden.

Planen er, at varmepumperne skal stå for at levere varmen, når temperaturen er over -7 grader og gassen supplere, når temperaturen dykker under -7. I langt det meste af tiden vil det derfor være varmepumperne, som skal levere varmen, mens gassen kun skal supplere op på de rigtigt kolde dage.
Men hvorfor så ikke bare varmepumper alene?
Svaret; uden gassen ville varmepumperne skulle benytte deres elpatron på de kolde dage, hvilket ville være en meget dyr løsning, så supplementet med gas i SMART GRID er også økonomisk en rigtig smart løsning.

METROAIR I ved Gredstedbro Skole i Esbjerg Kommune

Gas som supplement er ekstra økonomisk

Planen er, at varmepumperne skal stå for at levere varmen, når temperaturen er over -7 grader og gassen supplere, når temperaturen dykker under -7. I langt det meste af tiden vil det derfor være varmepumperne, som skal levere varmen, mens gassen kun skal supplere op på de rigtigt kolde dage. Men hvorfor så ikke bare varmepumper alene?

Svaret: uden gassen ville varmepumperne skulle benytte deres elpatron på de kolde dage, hvilket ville være en meget dyr løsning, så supplementet med gas i SMART GRID er også økonomisk en rigtig smart løsning.

En kaskade af energieffektivitet

Vi står i kælderen under skolen, hvor der er trukket et hav af rør i et umådeligt tjekket system. Ved siden af rørene sidder styreboksen fra METRO THERM – en styreboks, som kan trække helt op til ni varmepumper ad gangen.

”Det er vi de eneste på markedet, der kan levere”, forklarer METRO THERMs varmepumpesælger, og fortsætter: ”En af fordelene ved at have en styring til mange varmepumper er, at de så kan have hver deres funktion; fx ventilation, brugsvand eller centralvarme. Den mulighed ville man ikke have, hvis man havde installeret en stor varmepumpe til at trække det hele. Den ville desuden have svært med at komme af med overskudsvarmen, og så ville effektiviteten falde drastisk”, forklarer han.

Indedelen af installationen består af en bufferbeholder, som skal indeholde 2/3 varmepumpe-opvarmet vand og 1/3 varmt vand fra gaskedlen. SEAS-NVE skal levere strømmen, mens StarVVS skal lave switchen, som skal skifte mellem el og gas. ”Det er et helt vildt flot arbejde, de har lavet”, siger Carsten Snor begejstret, og det er svært ikke at være en lille smule enig. Der er ikke en skrue, som sidder forkert.

METRO THERMs varmepumpesælger tilføjer: ”Og så er det jo et projekt med en meget kort tilbagebetalingstid. Der går nok kun 3-4 år, før varmepumperne har tjent sig selv hjem igen.”

Peter Wagner Holst afslutter besøget på Gredstedbro Skole med at konstatere, at det ikke altid er lige let at finde en producent, som kan løse en opgave som denne. ”Det er derfor, vi bruger METRO THERM - fordi de ved, hvad de laver, og fordi de kan løse de her kaskadeløsninger så flot”, slutter han.