Kompakte fjernvarmeunits leverer varme og varmt vand til energi­­optimeret nybyggeri

I byggeriet Søhesten i Aarhus er 137 almene boliger ved at blive opført, som får et absolut minimalt energiforbrug. Pladsen i teknikrummene er trang, og derfor er det METRO THERMs ECO TD Mini, som skal stå for opvarmning og varmt brugsvand.

På det gamle Godsbaneareal i hjertet af Aarhus skyder en ny bydel frem. Her ligger det nye lejlighedskompleks ”Søhesten”, som opføres med stort fokus på miljøvenlighed og cirkulær økonomi. Byggeriet er ambitiøst og sigter efter et minimalt energiforbrug. Faktisk opføres ”Søhesten” med en energistandard, som er cirka 25 procent bedre end kravet fra Bygningsreglementet. Det vil kunne mærkes på varmeregningen.

”De første tre blokke her skal ibrugtages lige over nytår, og så kommer de tre næste blokke ultimo februar 2021, og så afleverer vi samlet ultimo april 2021”, forklarer Lasse Mors, som er projektchef hos Knudsgaard A/S, der i april 2019 tog det første spadestik til byggeriet.

I kælderen i nybyggeriet Søhesten
Se filmen om Søhestens nye fjernvarmeløsning.

I hver af de 137 lejligheder er monteret en ECO TD Mini fjernvarmeunit fra METRO THERM, som skal stå for at levere det varme vand til radiatorerne og gulvvarmen.

Fjernvarmeunitten er kompakt, men det er langtfra den eneste grund til, at den er blevet valgt, fortæller Steffen Glerup Sørensen, som er projektchef hos Tonnys VVS. ”ECO Mini’en har vi valgt, fordi den er lille og kompakt og økonomisk attraktiv, og montagemæssigt er den fleksibel og nem at arbejde med”, forklarer Steffen, som også sender roser af sted til METRO THERMs produkter generelt.

”METRO THERM er et anerkendt mærke og leverer driftsikre produkter. Derfor forventer vi heller ikke, at der kommer særligt mange reklamationer på det her projekt”, konstaterer Steffen.

Særligt egnet til mindre boliger

I projektet her er det ikke et lovkrav, at opvarmningsenhederne har indbygget vejrkompensering, og netop derfor var ECO TD Mini et oplagt valgt her, forklarer salgschef Jan Lytken fra METRO THERM og sætter lidt flere ord på fjernvarmeunitten:

”ECO TD Mini er en lille unit til direkte varmeanlæg med indbygget trykdifferens til beskyttelse af varmeanlægget. Den er specielt egnet til projektrelaterede lejligheder og studieboliger og har en veksler til opvarmning af brugsvandet og et udtag til opvarmning af vandet i radiatoranlægget.”

Vi tager en tur med Jan Lytken og Steffen Glerup Sørensen til den anden ende af byggeriet. Her er der stadig en del arbejde tilbage, og for at komme ind til teknikrummet tilknyttet fællesarealerne må vi først forcere en mindre grusgrav og snige os gennem ledninger, snavs og skidt i mere eller mindre mørke.

Se en præsentation af METRO ECO TD Mini

Og så der midt i al virvaret hænger en ren og fin System 4 Slimline fjernvarmeunit, der som enlig hane i hønsegården skal sørge for gulvvarmen og det varme brugsvand til områdets beboere, når de vil samles i fællesarealer om arrangementer, fester eller generalforsamlingen.

”Det er det eneste sted på det her projekt, vi har brugt Slimline, for det er det eneste sted, vi skal have opblanding på”, forklarer Steffen Glerup Sørensen. Jan Lytken uddyber: ”I lejlighederne er der primært radiatorer, som ikke skal blandes op, mens der er gulvvarme nede i festlokalet, hvor man så blander det op til en lavere fremløbstemperatur. Derfor er System 4 Slimline meget egnet her”, forklarer han.

Fjernvarmeunits til alle typer projekter

Projektet Søhesten har været igennem en længere arkitektkonkurrence og alle materialer er særligt udvalgte. De rødlige facader med det specielle glas stikker naturligvis ud, og de brydes på skift af de altaner, som er tilknyttet de lejligheder, som har mere end 1 værelse. De første tre blokke skal ibrugtages lige over nytår, og så kommer de tre næste blokke ultimo februar 2021, inden projektet bliver afleveret ultimo april 2021. Og netop et projekt som Søhesten findes der en del af over hele landet, forklarer Jan Lytken: ”Det her er et klassisk projekt, som METRO THERM har leveret til med bebyggelse af lejligheder, altså etagebyggeri, og dem leverer vi mange til jævnt fordelt over hele landet; København, Odense, Randers, Aarhus og Aalborg”.

”Vi har hele paletten inden for fjernvarmeunits, både inden for direkte og indirekte varmeanlæg, og vi har dem både med og uden vejrkompensering og til installationer, hvor pladsen er trang, som for eksempel i en skakt. Og så har vi også – ud over System 4 Slimline – en bred vifte af fjernvarmeunits, blandt andre vores helt nye System 6 Slimline, som er en unit til indirekte fjernvarmeanlæg med to vekslere. Så vi kan faktisk dække alle behov”, slutter Jan Lytken.