EnergyLab Nordhavn har været en lærerig oplevelse

METRO THERM har været en del af det ambitiøse projekt EnergyLab Nordhavn, som netop nu bliver afsluttet. Efter fire et halvt års arbejde kan projektet præsentere en række anbefalinger til politikere og myndigheder, der skal bane vejen for en hurtigere grøn omstilling.

EnergyLab Nordhavn har siden 2015 udviklet løsninger og metoder til miljøvenlige og fleksible energisystemer i fremtidens byer. Det er sket i et tæt samarbejde mellem forskere på DTU, danske industri-og energivirksomheder – heriblandt METRO THERM - og det levende storbylaboratorium i den københavnske bydel Nordhavn.

Nu er projektet klar til at præsentere resultaterne og ikke mindst til at overrække anbefalingerne til politikere, myndigheder og energileverandører.

Nordhavn - et levende energilaboratorium

Anbefalingerne peger på, hvordan vi kan udnytte potentialerne i grønne, fleksible og sektorkoblede energiløsninger fuldt ud, ved blandt andet at komme med input til ændring af en række nuværende forhindringer i den danske lovgivning og afgiftsstruktur

Forhindringer, som EnergyLab Nordhavn har identificeret gennem arbejdet med at skabe et fleksibelt digitalt energisystem i den københavnske bydel. Det drejer sig eksempelvis om at gøre energiafgifterne mere ens på tværs af energiformer, udnytte bygningers potentiale for lagring af energi, der senere kan stilles til rådighed for energisystemet, ligesom tilgang til data fra energileverandører skal sikres som grundlag for fortsat innovation og udvikling på området.

Anbefalingerne overrækkes til Energistyrelsens direktør Kristoffer Böttzauw til EnergyLab Nordhavns konference den 8. oktober. Anbefalingerne og hovedresultater fra rapporten kan læses her.

figur på hvordan smart energisystem virker

Hurtigere og smartere grøn omstilling

Professor Jacob Østergaard, DTU, der har været initiativtager til projektet og er en del af EnergyLab Nordhavns styregruppe, har følgende at sige om projektet:

”I EnergyLab Nordhavn har vi demonstreret, hvordan et smart energisystem på tværs af el, varme, bygninger og transport har kunnet realiseres og fungere i en levende by. Nu er det tid til at politikere og myndigheder udmønter anbefalingerne i lovgivningen, så den matcher den udvikling, der skal til for, at gennemføre en hurtigere og smartere grøn omstilling i Danmark,” siger Jacob Østergaard

Ny teknologi fra METRO THERM inspireret af EnergyLab Nordhavn

Som en del af projektet har METRO THERM sammen med PowerLabDK udviklet en avanceret styring til varmtvandsbeholdere for en-familiehuse. Styringen gør det muligt at veksle mellem fjernvarme og el, alt afhængig af hvad der er mest optimalt ud fra prisen på energi og / eller klimabelastningen for tilvejebringelsen af energi. Desuden er styringen blevet demonstreret i et ultra lavtemperatur fjernvarme-scenarie, altså hvor fjernvarme-temperaturen ikke er tilstrækkelig til at lave varmt brugsvand uden el-tilskud. METRO THERM har også, med afsæt i Energylab Nordhavn udviklet og startet dansk produktion af en hel ny type Microbooster varmepumpe, som allerede nu markedsføres og sælges i Danmark og Europa.