Forskningsprojektet RELaTED

METRO THERM er en del af forsknings- og innovationsprojektet RELaTED (Renewable Low Temperature District heating), som strækker sig over perioden 2017-2021, og som er en del af det større forskningsprogram Horizon 2020.

RELaTED består af 14 partnere, hvoraf METRO THERM og Teknologisk Institut udgør de danske deltagere. Formålet med projektet er at demonstrere ultralavtemperatur-teknologi i forskellige fjernvarmenetværk, og de forskellige teknologier, som partnerne udvikler i fællesskab og hver for sig, er opstillet på fire demosites i Europa. Vores bidrag er installeret i en række demohuse på Teknologisk Institut

METRO THERM har i løbet af projektets første år udviklet en fjernvarmeunit, som har tre primære funktioner. Derfor kaldes for en tripel-funktion-substation (3FS). De tre funktioner er:

Related-demosite hos Teknologisk Institut

1) levere fjernvarme til slutkunde i fremløb

2) tage varme fra solvarmepaneler eller varmepumper og sende den ud i fremløb til slutkunden

3) tage varme fra et solvarmepanel eller en varmepumpe, som kører i køle-mode, og aflevere varmen tilbage til netværket

Hvorfor ultralavtemperatur?

I ultralavtemperatur fjernvarmenetværk kan fremløbstemperaturen sænkes fra de normale 90 grader og helt ned til ca. 60 grader. Dette vil reducere varmetabet til omgivelserne markant og dermed være en kæmpe gevinst – ikke bare økonomisk, men også for miljøet, da mængden af ressourcer, der bruges til opvarmning af vandet, kan reduceres markant. Når kravet til temperaturen på returvandet samtidig sænkes til ca. 40 grader, vil det være en langt større mængde varme, som kan sendes retur til netværket, end i dag, hvor kravene er 60 grader eller mere. Samtidig kan både effektivitet og levetid af solpaneler, varmepumper, fjernvarme og andre varmekilder forbedres markant, da de ikke vil blive belastet i samme omfang som nu.

RELaTED demosites lokationer

Demosites i RELaTED-projektet

  • Vinge, Danmark
  • Beograd, Serbien
  • Iurreta, Spanien
  • Tartu, Estland

Microboosteren er en del af projektet

METRO Microbooster er med i RELaTED-projektet, da det er en brugsvandsvarmepumpe, som benytter sig af netop lavtemperatur-returvand til at lave varmt brugsvand, ved at booste temperaturen i returvandet, så det kommer op på ca. 60 grader og dermed bliver sikret mod legionella. Desuden har Microboosteren en indbygget 190 L tank, der undgår behovet for brugsvandsrecirkulation i bygningen. To af Microboosterne er installeret hos Teknologisk Institut i demositet i Taastrup, hvor de vil blive koblet sammen med fjernvarmeunits for at teste virkningen i en sådan installation.

Mere om METRO Microbooster

Hvis du vil vide mere om METRO Microbooster - hvordan den virker, hvad den kan og hvordan andre bruger den - har vi samlet al vores viden og erfaringer i én, overskuelig brochure. Du kan læse den her.

Du kan også læse mere om, hvorfor METRO Microbooster er helt ideel til ultra lavtemperatur-fjernvarme i denne artikel.

Microbooster installeret i bryggers

Hvorfor er METRO THERM med?

METRO THERM har valgt at deltage i projektet, fordi vi gerne vil være med til at dele og udveksle ideer med andre kompetente og vidende partnere inden for området. Vi tror på, at fremtiden tilhører moderne løsninger med lavt varmetab som lavtemperatur fjernvarme og finder stor inspiration i de møder, konferencer og data, som udvikles i forskellige sammenhænge. I projektet kan vi trække på hinandens viden og lære om andre fjernvarmenetværk i Europa, og vi håber, at vi med den nye fjernvarmeunit, som vi er i fuld gang med at udvikle, kan være med til at skabe en miljømæssigt ansvarlig udvikling for fremtidige generationer.

Du kan læse mere om RELaTED her (engelsk).

RELaTED er blandt andet finansieret af midler fra den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram.