Fjernvarme i fokus

I starten af 70'erne begyndte man for alvor at udrulle fjernvarme til de danske husstande, og i dag er det landets mest udbredte opvarmningsform - en udvikling, som METRO THERM har været en del af lige fra starten.

Men lad os først sætte scenen.

Den første oliekrise i 1972 giver energisektoren i Danmark en ordentlig mavepuster. Der er ingen umiddelbar erstatning for den nu voldsomt dyre olie, som 90 % af den danske energiproduktion er baseret på. Der bliver eksperimenteret på livet løs for at finde et alternativ, men da den næste krise rammer i 1978, er der stadig ikke fundet nogen gangbar løsning. I 1979 ender det med et politisk indgreb, og der vedtages lovgivning om en omfattende varmeplanlægning, som skal gøre energisektoren mindre afhængig af olie. Det primære fokus for indsatsen bliver fjernvarmen.

Udvikling i varmeinstallationer

Kolde facts om fjernvarme

Fjernvarme er såmænd ikke et nyt koncept men har indtil slut 1970’erne kun været et by-fænomen, med store centrale anlæg placeret i de større byer, hvor rørføringen kun skulle dække korte distancer. Men med varmeplanlægningsloven vælger man en løsning, hvor man i stedet for store, centralt placerede varmeværker i stedet etablerer 200 nye, decentrale kraftvarmeanlæg i varierende størrelse, som dækker et afgrænset geografisk område.

Og det virkede. I 1963 havde kun 15 % af danske husstande fjernvarme. I 2020 er tallet 66 % - altså to ud af tre danske hjem.

METRO THERM vil have en del af fjernvarmekagen

METRO THERM spotter tidligt potentialet i fjernvarme og i 1970’erne – hvor virksomheden introducerer sit såkaldte ”energispareprogram” - inkluderer det også varmtvandsbeholdere til fjernvarme (som vi for øvrigt stadig producerer den dag i dag). Disse er klassiske spiralbeholdere, hvor varmen kommer fra fjernvarmevandet frem for stikkontakten.

I 1980'erne, hvor det står soleklart, at fjernvarmen bliver den store vinder, begynder METRO THERM at fokusere endnu mere på fjernvarmeprodukter. Indtil da har fjernvarmebeholdere været flagskibet, men nu påbegynder man produktionen af de såkaldte ”unit-systemer”, hvor en fjernvarmebeholder kobles sammen med en varmeveksler (enten direkte eller indirekte), så man udover opvarmning af brugsvand også kan klare rumopvarmningen med et og samme system. De første units blev markedsført som værende både flotte og ”fikse”. De var ca. 50 cm i bredde og dybde, og omkring to meter høje. Sammenligner man med fx METRO SYSTEM 4 Slimline, som kun fylder 15 cm i dybden og 56 cm i bredden, er det lidt svært at se, hvordan der er nogen, der har kunnet se på de store, klodsede kasser og tænkt ”Næ, hvor er den fiks”.

Opkøb gør fjernvarme til METRO THERMs tredje ben

Fjernvarmen forsætter sin sejrsgang hele vejen gennem 1990’erne, og som enhver virksomhed der tænker bare en smule frem i tiden, vil METRO THERM naturligvis gerne have en endnu større del af fjernvarmekagen. Derfor opkøber man firmaet KVM-Conheat fra Vissenbjerg på Fyn i 1998, som udelukkende laver fjernvarmeprodukter. Opkøbet gør METRO THERM til en seriøs spiller på fjernvarmemarkedet. I sådan en grad, at fjernvarme i dag er et af de tre ben, vores forretning står på (sammen med varmepumper og varmtvandsbeholdere). Og det kommer nok til at fylde endnu mere, i takt med at fjernvarmenettet udbygges hastigt og fjernvarmen bliver mere og mere grøn. I dag kommer 75 % af fjernvarmens energi fra vedvarende energikilder, og i 2030 er ambitionen, at fjernvarmen vil være 100 %. Den grønne bølge vil METRO THERM naturligvis gerne surfe videre på.

Fiks fjernvarmeinstallation

En yderst fiks fjernvarmeinstallation fra 80'erne.

Læs flere gode historier