En overensstemmelseserklæring er vores dokumentation til myndighederne for, at vores produkt lovligt kan markedsføres i Europa. Et væsentligt element er, at produktets elektriske sikkerhed er i orden.

Overensstemmelseserklæringen indeholder blandt andet:

  • Producentens navn og adresse
  • Entydig reference til produktet
  • Angivelse af det direktiv erklæringen relaterer til
  • Dato og underskrift

I søgefeltet herunder kan du søge efter overensstemmelseserklæringen på dit produkt. Indtast produktnavn, VVS-nummer eller typenummer og tryk på "søg".