De to kompressortyper: ON/OFF og frekvensstyret

Kompressorer til varmepumper fås i flere forskellige varianter, som alle har deres fordele og ulemper. Her kan du blive klogere på de to kompressortyper, vi bruger i vores varmepumper.

I alle vores varmepumper sidder der en kompressor. Kompressorens funktion er at komprimere det kølemiddel, som kommer ind i gasform, så trykket og temperaturen i gassen hæves. Kompressoren er drevet af en elektrisk motor, som kan være designet som en ON/OFF-motor eller som en frekvenstyret DC-inverter-motor.

ON/OFF-kompressor (fast hastighed)

Denne type kompressor bruges i vores brugsvandsvarmepumper som for eksempel METROAIR AQUA og METRO Microbooster og står altså udelukkende for produktion af varmt brugsvand. ON/OFF-kompressoren kører altid i samme hastighed (ca. 3000 rpm og 50 Hz) og med et konstant kølemiddel volumenstrøm.

ON/OFF-kompressoren slukker, når brugsvandstemperaturen i beholderen rammer setpunktet. Den tænder igen, når temperaturen i tanken er for lav.

On/off kompressor

Frekvensstyret kompressor (variabel hastighed)

Den frekvensstyrede kompressor bruges til både rumopvarmning og varmt brugsvand, og er derfor et vigtig komponent i vores luft til vand-varmepumper som METROAIR I og F og vores METROSAVER jordvarmepumper. Den frekvensstyrede kompressor kører kontinuerligt og tilpasser rotationshastigheden efter behovet for rumopvarmning og varmt brugsvand i boligen. Behovet for rumopvarmning afgøres af en udendørs føler, som måler temperaturen udenfor. Jo koldere vejret udenfor er, jo hurtigere skal kompressoren arbejde for at sikre, at boligen har den ønskede temperatur. Udendørsføleren kan være suppleret af en indendørs føler, som vil gøre styringen af rumopvarmning endnu mere nøjagtig, da antallet af personer i boligen og deres varmeafgivelse også vil blive en del af regnskabet.

Graf over de
  forskellige kompressores effekt

I figuren her ses, hvordan en ON/OFF-kompressor ville producere varme, hvis den var i et system med rumopvarmning. Når temperaturen bliver for lav, tænder den, og når temperaturen bliver for høj, slukker den. Dette skaber en masse start og stop, som den frekvensstyrede undgår, da den tilpasser sig behovet, som er indstillet via et setpunkt.

Hver deres fordele

I METRO THERMS varmepumper bruger vi kun komponenter af høj kvalitet. De to typer af kompressorer, som vi har i vores kredsløb, har dog hver deres fordele, som knytter sig til deres måde at fungere på. Vi har skitseret fordelene her:

ON/OFF-kompressoren er:

  • En vigtig del af vores brugsvandsvarmepumpers høje Coefficient Of Performance. Denne kan være helt op til 8.5, hvilket betyder, at du får hver enhed strøm vil få 8.5 enheder varmeproduktion.
  • Tjent hjem på få år, da kompressoren er en del af et mere strømlinet system fokuseret på produktion af varmt brugsvand og derfor kan opnå en meget høj effektivitet.
  • God til en tank, der akkumulerer energi, fordi den ofte producerer mere energi, end der er behov for.

Den frekvensstyrede kompressor har:

  • En længere levetid. Den har færre start/stop end ON/OFF-kompressoren og har som følge af dette en længere levetid.
  • En højere elektrisk effektivitet pga. en børsteløs motor med permanente magneter.
  • En SCOP på helt op til 5. Du får med andre ord fem gange så meget energi ud af dem, som du bruger.