Matteo er METRO THERMs første erhvervs-phd

Mød udviklingsingeniør Matteo Caramaschi, som de sidste syv år har arbejdet med varmepumper hos METRO THERM og nu – som den første nogensinde i virksomheden – er i gang med en erhvervs-ph.d.

På Matteo Caramaschis computerskærm vrimler det med grafer, ligninger og en lang række af fagbegreber, som kræver en temmelig teknisk baggrund for at kunne følge med i. Matteo arbejder nemlig med et emne, som er meget teknisk tungt, men også superrelevant i disse tider: udskiftningen af syntetiske kølemidler i varmepumper. De syntetiske kølemidler er nemlig en af de helt store miljøsyndere, hvis de slipper ud i atmosfæren, og derfor giver det rigtig god mening at kigge på de naturlige alternativer netop nu. De naturlige kølemidler er også temaet for Matteo Caramaschis erhvervs-ph.d. med den mundrette titel ”Multi-criteria design and performance evaluation of heat pumps using refrigerant mixtures”.

Idéen startede på et fly

Matteo Caramaschi

Idéen til ph.d.-projektet går helt tilbage til 2019, hvor Matteo er på vej til en konference i Tyskland. Med på flyet er en professor fra DTU Termisk Energi, som skal til samme konference som Matteo (der i øvrigt også selv er uddannet på DTU). De to falder i snak, og hen over de mange konferencedage bliver de enige om at søge om en erhvervs-ph.d. hos Innovationsfonden. Temaet skal være udskiftningen af syntetiske kølemidler, hvilket der allerede på daværende tidspunkt er stort politisk pres for at få gjort noget ved, da de både er farlige ved udslip i atmosfæren, og hvis de siver ned i grundvandet. ”Det med at kunne være en del af at løse et miljøproblem har jeg altid syntes var rigtig spændende, og ved at udskifte de syntetiske kølemidler ligger der et kæmpe CO2-potentiale”, fortæller Matteo.

På METRO THERM er udviklingschef Kasper Korsholm Østergaard begejstret for, at en af medarbejderne har mulighed for at kombinere forskning og udviklingsarbejde på denne måde. ”Hjertet i en varmepumpe er kølekredsen, og har vi en god viden der, har vi en konkurrencemæssig fordel, så jeg er rigtig glad for og stolt over, at det kan lade sig gøre at have en erhvervs-ph.d. her hos os”, siger han.

Balance mellem miljøvenlighed og effektivitet

En gennemsnitlig luft-vand varmepumpe har 2,5-3 kilo kølemiddel i sit kredsløb. Slipper dette kølemiddel ud i atmosfæren – fx ved forkert skrotning – vil det blive omdannet til 5-6 tons CO2. Denne enorme miljøbelastning kaldes også for GWP eller Global Warming Potential. Det er netop denne udledning, som Matteos erhvervs-ph.d. skal forsøge at få omgået – uden at det går ud over varmepumpens ydeevne og effektivitet.

Som erhvervs-ph.d. skifter hans arbejdsuge imellem praktisk og teoretisk arbejde på både METRO THERM og DTU. En stor del af dette arbejde handler om at simulere og teste blandinger af forskellige kølemidler for at finde det optimale blandingsforhold i forhold til ydeevne på varmepumpen og miljøbelastningen ved et eventuelt udslip. Der findes pt. omkring 25 relevante naturlige kølemidler, hvoraf Matteo i sin ph.d. arbejder intensivt med omkring en håndfuld.

 

Matteo Caramaschi METRO THERMs første erhvervs-phd

Et internationalt perspektiv

Matteo deltager ofte i internationale konferencer og udveksler viden, idéer og tanker med folk fra hele verden. Da flere selskaber i NIBE-gruppen, som METRO THERM også er en del af, deltager i projektet, vil resultaterne kunne bruges mange steder i industrien – noget som giver Matteo Caramaschi ekstra motivation. ”Det internationale perspektiv tiltaler mig meget”, fortæller Matteo og fortsætter: ”Jeg får lov til at snakke med mennesker fra hele verden, både i industrien og forskermiljøet. Det åbner perspektivet på tingene, og så er det fedt at lave noget forskning, som mange af selskaberne i NIBE-gruppen – og på sigt hele branchen - vil kunne få glæde af”, siger han.

Kasper Korsholm Østergaard tilføjer, at netop det internationale perspektiv er vigtigt, da METRO THERM har kunder i det meste af Europa. ”Hvert land gør tingene på deres måde, så der kommer meget viden ved, at Matteo kommer rundt og snakker med dem, og det kan vi virkelig drage nytte af”, fortæller han.

Kølemiddel er afgørende for fremtidens varmepumpeteknologi

Arbejdet med miljøvenlige varmepumpeløsninger til fremtiden er Matteos hovedformål med projektet, og her spiller netop kølemiddel en helt essentiel rolle. ”Kølemiddel er af afgørende betydning for driften af et varmepumpesystem, da det flytter energi fra den ene side af systemet til den anden på en effektiv måde, så på den måde er de helt vitale”, konstaterer han og slutter: ”Varmepumper er i forvejen en god og fremadskuende teknologi, og overgangen til naturlige kølemidler er det næste skridt i en endnu mere miljørigtig retning.”

“Multi-criteria design and performance evaluation of heat pumps using refrigerant mixtures” løber fra 4. januar 2021 til 4. januar 2024 og er finansieret af Innovationsfonden og METRO THERM i fællesskab. NIBE, KTH Royal Institute of Technology, Genvex, Alpha Innotech og Rhoss er nogle af de andre partnere, som er med i projektet.

Om erhvervs-ph.d. ordningen:

En erhvervs-ph.d. kan søges af virksomheder, der har en geografisk afdeling i Danmark og har økonomi og faciliteter til at køre projektet.

Man kan søge om midler til:

  • Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation
  • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
  • Strategisk og udfordringsdrevet forskning og innovation inden for nye teknologier
  • Virksomhedens bevilling vil – såfremt den godkendes – være 712.000 kroner (2022). 

Det er en forudsætning, at ansøgeren i forvejen har gennemført en kandidatuddannelse med en række krav til karakterer (herunder mindst 10 i specialet). Læs mere om ordningen hos Innovationsfonden.