Motivativationstarif giver retfærdige varmepriser

Udover at tilbyde billig, grøn fjernvarme og mulighed for leje af driftsøkonomiske brugsvandsvekslere, har Hvide Sande Fjernvarme også introduceret en motivationstarif for byens heldige fjernvarmekunder.

Med motivationstariffen får de forbrugere, der er bedst til at udnytte deres varmeenergi, reduceret deres varmeregning. En god udnyttelse af varmeenergien afspejles i, hvor koldt fjernvarmevandet er, når det forlader forbrugerens bolig og sendes tilbage til fjernvarmeværket – jo koldere fjernvarmevand, jo bedre udnyttelse af varmeenergi. Når man som forbruger ikke kun tager højde for sit forbrug, men også udnyttelsen af den varme, man bruger, har det en positiv indvirken på både alle de andre kunder i fjernvarmenetværket og på fjernvarmeværkets effektivitet.

Hvordan virker motivationstariffen?

Der er tre ting, man skal tage højde for, når man gerne vil have en god udnyttelse af sin varmeenergi – fremløbstemperatur, returtemperatur og neutralområde.

 • FREMLØBSTEMPERATUREN er den temperatur fjernvarmevandet har når det kommer fra fjernvarmeværket. Denne temperatur vil variere alt efter hvor tæt man bor på fjernvarmeværket. Hvis man bor tæt på, vil fremløbstemperaturen være højere end hvis man bor langt væk.

 • RETURLØBSTEMPERATUREN er den temperatur fjernvarmevandet har, når det løber tilbage til fjernvarmeværket. Jo koldere returløbstemperaturen er, jo bedre har forbrugeren været til at udnytte varmen i sin bolig.

 • NEUTRALOMRÅDET er den øvre og nedre neutrale grænse for returtemperaturen set i forhold til fremløbstemperaturen. Grænsen vil altså variere alt afhængigt af, hvor tæt forbrugeren bor på fjernvarmeværket, og altså hvor varmt deres fremløbstemperatur er.
Motivationstarif hos Hvide Sande Fjernvarme
Motivationstarif hos Hvide Sande Fjernvarme

På de fire eksempler i diagrammet her kan man se, hvordan både fremløbs- og returløbstemperaturen varierer for de fire forbrugere, og dermed også påvirker deres neutralområde. Forbrugere bliver belønnet med et fradrag på 1 % af energiprisen, for hver grad returløbstemperaturen er lavere end den nedre grænse i neutralområdet. Hvis returløbstemperaturen til gengæld er højere end den øvre neutrale grænse, skal forbrugeren betale et tillæg på 3 % af energiprisen, for hver grad returløbstemperaturen er højere.

Sådan får man en lavere returtemperatur

Det er ikke kun kunderne i Hvide Sande der kan spare penge ved at have en høj varmeudnyttelse og dertilhørende lav returtemperatur. Hvis du vil have en lavere returtemperatur og dermed være sikker på, at du – ligesom forbruger nr. 1 – kan spare penge på din næste varmeregning, er der her syv hurtige råd til, hvad du kan gøre:

 1. Hold øje med dit forbrug og din returløbstemperatur
  Det er muligt at aflæse din returløbstemperatur på din varmeregning. Hvis temperaturen er kold, kan du spare penge på din varmeregning, så det er en god idé løbende at holde øje med, om temperaturen stiger eller falder. Du kan aflæse din varmemåler eller følge dit forbrug på eforsyning.dk.

 2. Indstil radiatorer ens
  Start med at indstille dine termostater ens på alle radiatorer i samme rum. Luk dørene til de rum, hvor termostaten er sat anderledes. Radiatorer fungerer optimalt, når de er varme i toppen og kolde eller lunkne i bunden. Åbn for luftskruen, hvis der er rislende lyde i radiatorerne. Husk at lukke for radiatorens termostat, hvis du åbner vinduet.

 3. Find en passende indstilling til din gulvvarme
  Hvis radiatorerne i forvejen kører optimalt, kan det være, at du i stedet skal indstille din gulvvarme. Find en passende indstilling på termostaten, og undlad yderligere regulering af temperaturen. Vær opmærksom på at der kan gå op til et halvt døgn før din regulering af gulvvarmen slår igennem.

 4. Hold en indendørstemperatur på omkring 21°C
  Hold øje med dit stuetermometer og sørg for at holde en indendørs gennemsnitstemperatur på 21 °C – det er ideelt for de fleste.
  Vær opmærksom på, at for hver ekstra grad, får du ca. 5 % større varmeforbrug. Du bør altid holde døren lukket til rum, der ikke er opvarmede.

 5. Placér IKKE ting foran termostat og radiator
  Luften omkring radiatorer skal have frit løb, og termostatens føler må ikke være tildækket. Derfor bør du aldrig placere gardiner, møbler eller tøj foran radiator og termostat.

 6. Indstil det varme vand til 50-55 °C
  Indstil temperaturen pa det varme brugsvand til 50-55 °C. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser. Ved lavere temperaturer øges risikoen for legionellabakterier.

 7. Tag et brusebad
  Tag et brusebad i stedet for et karbad. Der går ca. 45 liter vand til et brusebad mod ca. 145 liter til et karbad.

 

Udover de syv ovenstående råd, kan du også overveje, om det måske er tid til at udskifte din fjernvarmeløsning. Har den nogle år på bagen er det nemlig ikke sikkert, at den er optimeret til lavtemperaturdrift og udnytter derefor ikke varmeenergien helt så godt som en nyere og mere moderne løsning.

METRO THERM har en række fjernvarmeløsninger, som netop er optimeret til at udnytte varmen til fulde og levere velafkølet vand retur til fjernvarmeværket. Du kan se vores udvalg af fjernvarmeløsninger her.

Læs flere historier fra Hvide Sande Fjernvarme