METRO THERM går all-in på grøn omstilling

Udfasning af gas. Indførsel af varmepumper. Solceller på taget og elbiler på parkeringspladsen. Der er fuld fart på den grønne bølge hos METRO THERM, og rejsen mod 2030’s klimamål er for længst skudt i gang.

Administrerende direktør Michael Kanstrup Jensen nikker og griner. Han har lige fået spørgsmålet ”Det er godt nok nogle store investeringer, hva’?”, og det bliver han nødt til at anerkende, for det er ikke småting, der er ved at ske på den danske virksomheds matrikel på Rundinsvej i Helsinge. Faktisk er det noget nær en total transformation – i hvert fald hvis man kun ser det ud fra et miljømæssigt perspektiv.

”Det officielle mål er jo, at vi skal være 100 % fossilfri i 2030. Det kræver en ret stor indsats, men jeg brænder for at være med til den her grønne omstilling, og så er det også godt for rekrutteringen fremadrettet, at vi er en virksomhed, som går op i det her. Alle vil jo gerne være med på rejsen mod en grønnere fremtid”, fortæller METRO THERMs administrerende direktør, og man kan mærke, at han virkelig mener det. Her er det ”walk the talk”, for hvis ikke en virksomhed, som producerer netop miljøvenlige produkter skulle gøre det – hvem skulle så?

Michael Kanstrup ved METROAIR AQUA

Et projekt om året

Vi tager med Michael Kanstrup Jensen en tur rundt på fabrikken, hvor vi ser nogle af de mange nye varmepumper, som er sat op. De er så småt begyndt at erstatte nogle af de gasfyr, som står gemt væk i afsidesliggende rum på området. Her er både de mindre og de større af slagsen og både til rumopvarmning og varmt brugsvand.

”Vi har en ambition om at starte et nyt projekt op hvert år, og allerede nu har vi investeret flere millioner kroner i grønne projekter,” fortæller Michael Kanstrup Jensen og forklarer, at det første projekt startede tilbage i 2019, hvilket altså giver METRO THERM cirka ti år til at nå målet om udfasning af gas – som er den store miljøsynder.

Projekterne har i sagens natur ret lang tilbagebetalingstid, og her ser ledelsen hos METRO THERM naturligvis meget på den samlede økonomi, som projekterne efterlader: ”Det skal jo kunne betale sig”, fortæller Michael Kanstrup Jensen. ”Men hvis det kan det, så handler det om at finde pengene og tiden til at lave investeringen, for nogle projekter kræver ekstra resurser, for eksempel hvis der skal laves efterisolering af bygninger”, forklarer han og uddyber, at der er nedsat en særlig gruppe, som gennem årene også har stået bag montering af de 116 solceller på taget og ladestandere til firmabiler og medarbejdernes elbiler. Førstnævnte har allerede leveret 32.000 kWh årligt siden 2020, mens sidstnævnte er blevet etableret i mindre skala i 2022, og skal udvides efterhånden som leasingkontrakterne på de nuværende firmabiler udløber.

Solceller på taget hos METRO THERM

Win-win-win

I processen med at udskifte og opgradere energisystemerne har METRO THERM naturligt kigget mod andre produktionsvirksomheder for at finde inspiration, men selve teknologien har alle dage været internt, da METRO THERM netop er en varmepumpeproducerende virksomhed. En faktor, som betyder, at de nyopstillede varmepumper kan bruges til mere end bare varmeproduktion. De kan nemlig også fungere som testenheder og demomodeller, når der kommer kunder på besøg. Sammen med miljøgevinsten og de økonomiske besparelser på sigt, kan man vel næsten kalde situationen for en win-win-win.

”I dagens Danmark er der mange, der snakker om det uden at gøre noget ved, men det her er hverdagen for os og en del af vores DNA. Vi kan ikke afgøre, om kunderne vælger sort eller grøn strøm, men vi kan sørge for, at vores produkter hele tiden bliver mere energieffektive”, forklarer Michael Kanstrup Jensen og uddyber, hvordan METRO THERM år for år har præsteret at levere mere og mere energieffektive produkter. En præstation, som ligger i tråd med egen strategi om bedre og mere effektive produkter, men også en præstation, som er blevet en nødvendighed med indførsel af de skærpede energikrav fra EU, som år for år stiller større og større krav til produkternes performance.

Og til det store finalespørgsmål, som måske nok her i 2022 er lidt offensivt, men som man ikke kan gå fra en direktør uden at have stillet, er svaret klart: ”Om vi når målet om at være fossilfri i 2030? Ja, bestemt!”, slutter den administrerende direktør.

METRO THERMS grønne projekter

2019: Varmepumper opføres på gårdspladsen. De erstatter gasfyr og leverer nu rumvarme og varmt vand til administrationsbygning og færdigvarelager.

2020: Solceller monteres på taget af produktionsbygning. De leverer 30 kW strøm til administrationsbygning og lager (svarer til strømmen fra fem enfamilieshuse).

2021: 2 x METROAIR I20 varmepumper (rumvarme) og 4 x METROAQUA brugsvandsvarmepumper (varmt brugsvand) erstatter gasfyr ved omklædning og kantine for produktionspersonalet.

2022: Etablering af ladestandere for elbiler planlagt (herefter bliver de nuværende biler løbende udskiftet med hybrid- eller elbiler)

2023-2030:

  • Varmepumper skal erstatte gas i produktionsbygning
  • Brugsvandsvarmepumper skal levere varmt vand til lak- og syreanlæg
  • Flere solceller på taget af produktionsbygning
  • Restenergi fra emaljeovnen skal genvindes
  • Evt. udskiftning af gas i emaljeovn og lakanlæg til direkte el (meget stort varmelegeme) eller biogas