METRO VRTD

Varme- og brugsvandsveksler

METRO VRTD-anlæg er store fjernvarmeunits, der producerer både rumvarme og varmt brugsvand. VRTD er en unit, der specialbygges og dimensioneres efter kundespecifikationer til det enkelte projekts behov og ønsker.

Unitten består af en brugsvandsveksler samt en blandesløjfe til varme og leveres med elektronisk styring af varme og brugsvand.

Unitten kan også bygges til indirekte varmeanlæg med veksler for varme.

Dimensionering foretages efter gældende normer og regler.

METRO THERM
  VRTD