Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål omkring varmepumper. Har du et spørgsmål, du ikke kan finde svar på her, kan du enten kontakte din lokale installatør eller udfylde denne formular.

Der er noget galt med min varmepumpe. Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du oplever fejl eller driftsstop af din varmepumpe skal du altid kontakte din lokale VVS-installatør eller en af vores servicepartnere, da de har mulighed for at komme ud til dig og udbedre eventuelle fejl på stedet. Det er en rigtig god idé at kontakte den installatør, du har købt produktet af, da vedkommende allerede kender din installation på forhånd.

Det kan være en fordel at bestille en serviceaftale fra METRO THERM. Med aftalen vil du få det lovpligtige serviceeftersyn af en af vores dygtige servicepartnere. Aftalen inkluderer også fri telefonisk support året rundt. Det betyder, at du kan kontakte vores servicepartner på telefonen og få råd og vejledning, hvis du har spørgsmål eller oplever fejl eller driftsstop. På den måde er du sikker på, at du altid kan få hjælp, hvis der skulle opstå problemer med din varmepumpe. Du kan læse mere om vores årlige serviceaftale her.

Min varmepumpe viser en alarm – hvad skal jeg gøre?

Hvis din varmepumpe viser en alarm, er der opstået en driftsforstyrrelse, som den ikke selv kan afhjælpe. Alarmen viser sig ved at statuslampen lyser rødt, og der kommer en rød alarmklokke på startsiden af styringen.

Før du ringer til din installatør, kan du selv prøve at nulstille alarmen. Det vil i mange tilfælde være nok til at varmepumpen går tilbage til normal drift. På styringen kan du, ved at dreje på håndhjulet og trykke på OK-knappen, se, hvilken type alarm, det drejer sig om og nulstille alarmen. På billedet nedenfor kan du se hvordan det ser ud.

Hvis statuslampen lyser grønt, når du har valgt ”nulstil alarm” er alarmen afhjulpet. Hvis den fortsat lyser rød, og menuen ”alarm” vises på displayet, eksisterer det problem, der forårsagede alarmen, fortsat. Hvis alarmen forsvinder og vender tilbage igen senere, skal du kontakte din installatør.

Før du kontakter din installatør er det en rigtig god idé at skrive nummeret på alarmen ned – det finder du under den røde klokke. Hvis installatøren får dette nummer med det samme, er det langt hurtigere for ham at identificere fejlen og finde ud af, hvad der skal gøres for at rette den.


Alarm varmepumpe

Hvad må jeg selv justere på min varmepumpe?

Som udgangspunkt må du kun justere styringen på din varmepumpe. Styringen er oftest indbygget i din indedel, hvis du har en udedel med en METROAIR 330 eller en jordvarmepumpe, men kan også være installeret separat. De fleste funktioner i styringen er tiltænkt din installatør. Du kan dog bruge displayet til styringen til fx at styre temperaturen, opsætte services som Smart Price Adaption og få overblik over driftsstatus og energiforbrug. Du kan få mere information om styringen i din varmepumpe på den specifikke produktside eller i den manual, du har fået ved installation.

Som forbruger er det vigtigt at holde øje med, hvis anlægget viser fejlmeldinger, herunder kommunikationsfejl på anlægget, blokering af kompressor eller blokering af tilskudsvarme. I tilfælde, hvor din varmepumpe laver fejlmeldinger, er det vigtigt, at du kontakter din installatør.

Du kan på de specifikke produktsider for vores varmepumper tilgå vores quickguides. Her kan du i afsnittet ”Kontrol og betjening” se, hvilke symboler du skal være opmærksom på.

Hvis du mener at din varmepumpe ikke kører optimalt, er det generelt vigtigt, at du kontakter din installatør. Installatøren vil kunne vejlede dig i, hvad du selv kan gøre for at udbedre eventuelle fejl.

Hvis din varmepumpe har en styring, der er installeret separat - fx METROAIR S20 og S40 - kan du læse mere her.

Du kan også styre og overvåge din varmepumpe via onlinetjenesten myUplink. Den kan du læse mere om her.

Må jeg selv installere en varmepumpe?

Nej. Det kræver særlig autorisation at installere en varmepumpe.

Både brugsvands- og elinstallationer, samt montering af produkter der indeholder kølemiddel, må kun udføres af autoriserede installatører.

Det betyder, at det eneste du selv må gøre i forbindelse med montering af varmepumpe er at placere indedelen og udedelen, hvor du gerne vil have dem til at stå.

Hvordan vedligeholder jeg min varmepumpe?

En varmepumpe er som udgangspunkt vedligeholdelsesfri. Det eneste du er forpligtet til, er at tilkalde en autoriseret installatør til et årligt, lovpligtigt serviceeftersyn. Ved eftersynet vil installatøren sikre, at din varmepumpe kører optimalt. Du kan med fordel tegne en serviceaftale, som giver dig det årlige, lovpligtige serviceeftersyn og fri telefonisk support.

Hvis du har en luft til vand varmepumpe er det dog en god idé at holde øje med, at gitrene på udedelen ikke blokeres af blade, sne eller lignende. Du bør være ekstra opmærksom ved kraftigt blæsevejr og/eller snevejr, da der her er endnu større chance for at gitteret tilstoppes. Det er også en god idé regelmæssigt at kontrollere om afløbshullerne i bundpladen er fri for snavs og løv. 

Må jeg genstarte udedelen på min varmepumpe?

Det er muligt at slukke eller genstarte din varmepumpes udedel. Hos METRO THERM anbefaler vi dog ikke, at du tænder og slukker for din varmepumpes udedel, men blot lader den køre. De fleste varmepumper fra METRO THERM er frekvensstyrede, hvilket betyder, at de selv sørger for at køre op og ned i drift alt efter varmebehov. I din varmepumpes udedel sidder desuden nogle varmelegemer, der skal holde en række driftsfunktioner varme. Først når disse bliver holdt varme, vil din varmepumpe kunne slå til og fra efter behov. Og det er afgørende for, at du vil kunne få varme og varmt vand til din bolig.

Hvis din varmepumpe dog kun genererer varmt vand til din centralvarme og ikke dit brugsvand, kan det fx være en mulighed at slukke varmepumpens udedel i sommerperioder, hvor der ikke kræves opvarmning af huset.

Hvor meget strøm bruger min varmepumpe?

Som udgangspunkt er det svært at tale generelt om, hvor meget din varmepumpe bruger i strøm. Det afhænger nemlig af en masse faktorer, herunder din specifikke varmepumpe, dit varmeforbrug, din bolig, og hvor mange, der bor i boligen.

Når det dog er sagt, er der ingen tvivl om, at du med en varmepumpe fra METRO THERM får en yderst energieffektiv opvarmning af dit hjem. For selvom varmepumpen kører på strøm, så producerer den faktisk op til 5 gange så meget varmeenergi, som den bruger el. 

Du kan ved at kigge på din varmepumpes SCOP-værdi (Seasonal Coefficient of Performance) se, hvor meget varmeenergi, du får igen for din strøm. Hvis din varmepumpe fx har en SCOP-værdi på 5, vil du få 5 kW varmeenergi for hver 1 kW strøm, varmepumpen bruger. Eller sagt på en anden måde – for hver 1-krone, du putter i din varmepumpe, får du 5 kr. strøm ud. Du kan lære mere om SCOP-værdien på din varmepumpe i denne artikel.

Hvis du vil have et estimeret bud på, hvor meget strøm din varmepumpe bruger, kan vi anbefale, at du kigger på de nedenstående beregninger af Bolius.dk. Her har de lavet udregning med udgangspunkt i et parcelhus på 130 m2, hvor man er kommet frem til, hvad en varmepumpe vil koste årligt i energi, medregnet både etablering, forbrug og udgifter til service og vedligeholdelse. 

Nedenfor kan du se det årlige strømforbrug for de forskellige typer af varmepumper.

Jordvarmepumpe: 5.246 kWh

Luft til vand-varmepumpe: 5.746 kWh

Luft til luft-varmepumpe: 3.732 kWh

(Kilde: Bolius)

Kan jeg få en serviceaftale til min varmepumpe?

Ja, det kan du.

Hos METRO THERM tilbyder vi en serviceaftale med et årligt, lovpligtigt eftersyn på din varmepumpe og fri telefonisk support i et år fra det første serviceeftersyn. Her vil vores servicepartner besøge dig og gennemføre service efter gældende lovgivning, sørge for at alt kører som det skal og udarbejde en grundig servicerapport. Du kan læse mere og bestille en serviceaftale her.

Husk, at hvis du har en luft til vand- eller jordvarmepumpe, er det lovpligtigt at få foretaget et serviceeftersyn én gang årligt. Det er, fordi en varmepumpe indeholder kølemiddel, som kan gøre skade på miljøet, hvis det slipper ud af varmepumpens lukkede kølekredsløb. 

Jeg har problemer med myUplink. Hvem skal jeg kontakte?

Har du spørgsmål til myUplink, kan du kontakte her