Her kan du finde svar på de oftest stillede, generelle spørgsmål. du kan bl.a. få mere information om garanti, reklamation, service og hvem der kan hjælpe hvis du har problemer med dit produkt. Har du et spørgsmål, du ikke kan finde svar på her, kan du enten kontakte din lokale installatør, eller udfylde denne formular.

Må jeg selv installere og servicere mit produkt?

Nej, brugsvands-, varmepumpe- og el-installationer må kun foretages af autoriserede installatører, hvilket fremgår af ”Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet”. Faktisk mister du din garanti på produktet, hvis du selv installerer.

Du må heller ikke selv servicere eller reparere dit produkt. Service af produkter med brugsvandsinstallationer må kun foretages af autoriserede installatører, hvilket også fremgår af ”Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet”. I dette tilfælde kan du også miste din garanti på produktet, hvis du selv servicerer det. 

Særligt for varmepumper gælder det, at der skal en særlig autorisation og uddannelse til for at kunne installere og servicere en varmepumpe, da den indeholder kølemiddel. Det fremgår bl.a. i "Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr"

Hvad må jeg selv justere på mit produkt?

Som en tommelfingerregel må du som forbruger kun justere på de ydre dele af dit produkt - såsom display, styring og termostat. Alt det, du skal skrue noget af produktet for at kunne komme til, er det kun din installatør, der må røre ved.

På en indedel til en varmepumpe vil ofte sidde et display til styringen på forsiden. De fleste funktioner i dette er som udgangspunkt tiltænkt din installatør. Du har dog mulighed for at følge med i displayet, hvor du kan få indsigt i temperaturforhold, kW-pris og forbrug, samt andre driftsinformationer. Du kan også bruge det til at opsætte funktioner som myUplink og Smart Price Adaption.

Har du en varmtvandsbeholder, er det muligt at regulere i temperaturen på dit brugsvand ved hjælp af drejehjulet på forsiden. Ligesom termostaten på din radiator, er det altså muligt at regulere på fremløbstemperaturen til dine tappesteder. Husk dog, at temperaturen altid bør være 55°C eller derover, for at sikre din varmtvandsbeholder mod legionella.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har brug for hjælp?

Hvis du oplever problemer med dit METRO THERM-produkt, skal du altid kontakte din installatør, som er ekspert i at fejlsøge, reparere og udbedre konkrete fejl og problemstillinger - nøjagtigt som du vil kontakte en mekaniker, hvis du har problemer med din bil.

Hvis installatøren mod forventning ikke kan løse problemet, har vedkommende mulighed for at få teknisk support og vejledning hos METRO THERM.

Hvorfor kan jeg ikke få support hos METRO THERM?

Som udgangspunkt kan METRO THERM kun rådgive dig som forbruger om generelle spørgsmål til vores produktløsninger, der ikke vedrører hverken installationsarbejde, fejlsøgning eller service af produktløsningen.

Hvis du får et teknisk problem med dit produkt fra METRO THERM, kan det virke som det indlysende at kontakte dem, der har produceret produktet. Det forstår vi godt. Men der er altså flere gode grunde til, at du skal henvende dig til din installatør, hvis du oplever problemer.

1. Du har købt og fået installeret dit produkt af en installatør og det er derfor vedkommende du er kunde hos, ikke METRO THERM. Du kan sammenligne det med at købe en bil. Denne køber du ofte hos en bilforhandler og hvis du får problemer med bilen, vil du enten kontakte din mekaniker eller forhandleren - ikke producenten.

2. Hvis du vil overholde lovgivningen og beholde din garanti, er der ikke ret meget, du selv må gøre ved dit produkt hvis du har problemer med det. Derfor kan du heller ikke ringe ind til os for at få hjælp, da du alligevel ikke må udbedre fejl på egen hånd.

3. METRO THERM har ikke kørende teknikere ”in-house”, der kan komme ud og fastslå, hvad problemet med dit produkt er – hvilket ofte er en forudsætning for at problemstillingen kan løses. Dette arbejde overlader vi til vores dygtige servicepartnere, som alle har fået grundig træning i netop vores produkter.

Vores interne supportafdelings arbejde er at klæde din lokale VVS-installatør på til at kunne varetage alle METRO THERM-relaterede problemstillinger, der måtte opstå, og hjælpe dem i deres daglige arbejde. Det er din garanti for, at du får den hjælp, du har brug for – også selvom du ikke får den direkte fra os.

Hvor finder jeg type- og serienummer på mit produkt?

Der er en del situationer, hvor du kan have behov for dit produkts type- og serienummer - fx hvis du skal registrere dit produkt hos METRO THERM, bestille en serviceaftale eller hvis din installatør efterspørger det.

Type- og serienummer finder du på produktets typeskilt, som vil være at finde et synligt sted på produktet. På en varmtvandsbeholder vil typeskiltet oftest sidde på bundpladen, og på en varmepumpe-udedel vil det være placeret på bagsiden.

Sådan ser typeskiltet ud

Et eksempel på en varmepumpes typeskilt:

Typeskilt

Et eksempel på en varmtvandsbeholders typeskilt:

Typeskilt beholder

Hvor mange års garanti har jeg og hvad dækker den?

Hos METRO THERM yder vi 2 års garanti på alle produkter fra produktets installationsdato. Hvis du har en varmepumpe fra METRO THERM, yder vi 5 års garanti. Garantien dækker mod indefra kommende funktionsfejl. I tilfælde af indefra kommende funktionsfejl foretager vi gratis reparation eller omlevering efter METRO THERMs eget valg. For beholdere gælder i øvrigt også 5 års garanti mod indefra kommende gennemtæring af den indvendige beholder.

Det er i øvrigt muligt at få et års ekstra garanti på dit METRO THERM-produkt. Det får du ved at registrere installationen på vores hjemmeside.

Hvad dækker garantien ikke?

Der er en række situationer, som garantien på dit METRO THERM-produkt ikke dækker. De tæller:

 • Almindeligt service- og vedligeholdelsesarbejde.
 • Erstatning eller omkostninger for andre ting end de garantibestemmelser, der er skrevet ovenfor i de alm. handels- og garantibestemmelser.
 • METRO THERMs garanti dækker heller ikke for personskade forårsaget af eventuelle defekter ved produktet.
 • Udskiftning af almindelige sliddele, som følge af naturligt slid.
 • Hvis produktet har været tilsluttet en anden temperatur, spænding eller tryk end det, der er anført på typeskiltet.
 • Hvis skaden skyldes frost-, lyn- eller tørkogningsskader eller ødelæggelse som følge af kalk, støv, overtryk eller udsættelse for base- eller syreholdig luft.
 • Hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb på produktet ud over alm. tilslutning, og reparationen er årsagen til skaden.
 • Tilkalkning af fjernvarmeveksler og højeffektbeholder, da kalk ofte skyldes forkert indstilling eller brug af produktet.
 • Skader forårsaget af sivende vand og skjulte vandinstallationer.
 • Skader forårsaget under transport. Disse skal anmeldes til transportfirmaet.
 • Forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med udført arbejde foretaget i weekender, på helligdage eller uden for normal arbejdstid.
 • Skader på grund af manglende vedligeholdelse eller eftersyn af produktet. For jordvarmepumper, brugsvandsvarmepumper og luft-vand varmepumper dækker garantien ikke, hvis der ikke har været foretaget lovpligtigt eftersyn af produktet. Dokumentation for lovpligtigt eftersyn skal til enhver tid kunne dokumenteres.
 • Hvis produktet er placeret, så det ikke umiddelbart kan serviceres. Er produktet placeret svært tilgængeligt, frasiger METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgifter, dette kan forårsage.
 • Hvis produktet ikke er installeret efter gældende forskrifter i overensstemmelse med monterings- og brugsanvisning til det pågældende produkt.
 • Hvis produktet ikke er monteret sammen med det evt. medfølgende sikkerhedsaggregat fra METRO THERM.

Du kan læse alle vores handels- og garantibestemmelser her.

Kan jeg miste garantien på mit produkt?

Der er en række situationer, hvor du kan miste garantien på din METRO THERM-produkter. Det kan fx være, hvis der er foretaget reparationer eller andre indgreb på produktet, der ikke overholder forskrifterne for disse, hvorfor reparationen skønnes som årsagen til skaden. Det kan også være hvis en andre end en autoriseret installatør har foretaget service eller reparationer. Skader på grund af manglende vedligehold eller eftersyn kan også betyde, at du kan miste garantien. Endelig kan du miste garantien på en varmepumpe, hvis du ikke sørger for at få udført det årlige lovpligtige serviceeftersyn.

Kan jeg selv lave en reklamation?

Nej. Hvis du oplever problemer med dit METRO THERM-produkt, skal du altid kontakte din lokale installatør. Hvis installatøren ikke kan udbedre problemet, vil han/hun derefter rette henvendelse til METRO THERM for at få vejledning. Hvis produktet ikke kan repareres med vores hjælp, vil installatøren herefter indsende en reklamation.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Hvis du på disse sider ikke har kunnet finde svar på dit spørgsmål, så udfyld denne formular og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt. Husk, at hvis du har brug for hjælp til et konkret problem med dit produkt, skal du kontakte din installatør.