Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål omkring varmtvandsbeholdere. Har du et spørgsmål, du ikke kan finde svar på her, kan du enten kontakte din lokale installatør, eller udfylde denne formular.

Hvad må jeg selv justere på min varmtvandsbeholder?

Som udgangspunkt må du kun foretage ændringer ved styringen på din varmtvandsbeholder - herunder regulering af temperaturen. Du kan regulere temperaturen på dit brugsvand på drejehjulet på forsiden af varmtvandsbeholderen. Ligesom termostaten på din radiator, er det altså muligt at regulere på fremløbstemperaturen til dine tappesteder. Det er dog vigtigt at huske, at man kontinuerligt bør have en fremløbstemperatur på minimum 50 grader. Hvis du kører med en lavere temperatur over længere tid, kan du nemlig risikere bakteriedannelse i beholderen. Hvis du omvendt har en for høj vandtemperatur i din varmtvandsbeholder over længere tid, kan det resultere i kalkaflejring og varmetab.

Derfor er tommelfingerreglen med varmtvandsbeholderen, at du fastholder et standardtemperaturforhold på 50-55 grader og kun sporadisk regulerer på temperaturen.

Kan jeg slukke min varmtvandsbeholder, når jeg ikke er hjemme?

Det kan som udgangspunkt ikke anbefales, at man slukker for sin varmtvandsbeholder. Det skyldes, at din varmtvandsbeholder vil bruge betydelig mere energi på at skulle varmes op fra bunden, end den bruger på at opretholde den givne temperatur. Derudover kan der forekomme bakterievækst i både beholder og vand, hvis vandet ikke har været opvarmet over længere tid. I værste fald kan der opstå legionella-bakterier i vandet, hvilket kan være sundhedsskadeligt. Du kan læse mere om legionella og hvordan du undgår det i denne artikel.  

Hvis du har sommerhus eller lignende, og ikke benytter din varmtvandsbeholder over længere perioder, anbefaler vi, at du slukker for strømmen til beholderen og aftapper vandindholdet.

Hvad sker der, hvis jeg tænder min varmtvandsbeholder, når der ikke er vand på?

Hvis du vælger at tænde din varmtvandsbeholder, når der ikke er vand i, vil du udløse overkogningssikringen. Denne vil bagefter skulle genindkobles af din lokale installatør. I værste fald kan du risikere at ødelægge varmtvandsbeholderens varmelegeme.

Det er derfor en dårlig idé at tænde varmtvandsbeholderen uden vand, da det kan det beskadige din varmtvandsbeholder, som da enten skal repareres eller udskiftes.

Hvordan undgår jeg legionella i min varmtvandsbeholder?

For at undgå legionella i dit varme vand, er det vigtigt at du har en fremløbstemperatur til vandhaner og brusere (også kaldet tappesteder) på minimum 50 °C. Med en temperatur under 46 °C har legionella-bakterierne nemlig de bedste forudsætninger for at formere sig. 

Du kan læse mere om, hvordan du undgår legionella i dit varme vand i denne artikel.

Må jeg skrue ned for fremløbstemperaturen til min varmtvandsbeholder?

Hvis man gerne vil spare penge, kan det være fristende at skrue ned for fremløbstemperaturen til sin varmtvandsbeholder. At skrue ned for fremløbstemperaturen er dog en dårlig og meget risikabel måde at spare på. Varmtvandsbeholderens styreventil skal nemlig være indstillet til en temperatur på 55 °C, så man sikrer sig en tappevandstemperatur på 50 °C . Hvis temperaturen ikke er høj nok, kan der udvikle sig legionella i brugsvandsinstallationen, som i værste fald kan gøre dig alvorligt syg.

Hvis du gerne vil spare, er det langt bedre at skrue ned for dine radiatorer eller gulvvarme. Skruer du blot en enkelt grad ned, kan du spare helt op til 5%.

Hvordan indstiller jeg termostaten til de anbefalede 55 grader?

Termostaten på din varmtvandsbeholder indstilles som klokkeslæt på en urskive. For at fastholde en temperatur på de anbefalede 55 °C, skal du stille din termostat ud for "kl 20.00” på betjeningspanelet. 

På billedet nedenfor kan du se hvilket klokkeslæt, du skal stille viseren på, for at få din ønskede temperatur.

Termostat

Hvordan forbereder jeg min varmtvandsbeholder på perioder uden drift?

Hvis der ikke skal bruges varmt vand i en længere periode, som fx i vinterhalvåret, skal du gøre følgende::

  • Det varme og kolde vand tømmes af rørsystemet og beholder.
  • Ved næste opstart skal systemet fyldes igen med koldt vand. Herefter åbnes den varme hane, så system og beholder tømmes for luft. Vandvarmeren sættes til 65 °C på termostaten.
  • Når beholderen er varmet op og glimlampen/varmelegemet slukker, åbnes der for alle tappesteder – kun det varme vand. Det lader du løbe med et lille flow (1L/min i 30 minutter) – Pas på vandet, det er 65 °C varmt (!).
  • Herefter gennemskylles også alle tappesteder med koldt vand i 5 minutter.
  • Til sidst stilles termostaten tilbage til 55 °C

Hvis der kun er tale om kortere perioder på max en måned, hvor det varme vand ikke bruges, er der to muligheder:

  • Enten lader man vandvarmeren stå på 55 °C på termostaten.
  • Alternativt skrues termostaten ned på minimum 5 °C eller slukker den helt.

I begge tilfælde bør man ved næste opstart gennemskylle alle tappesteder, først med varmt vand (når vandvarmeren er varmet op til minimum 55 °C og med et lille flow 1L/min i 30 minutter) og herefter gennemskylles også alle tappesteder med koldt vand i 5 minutter.

Kan jeg afkalke min varmtvandsbeholder?

Det er en god idé at foretage udslamning og afkalkning af beholderen jævnligt. Med en ren beholder indvendigt kan man nemlig sikre, at der ikke opstår bakterievækst, såsom legionella eller lignende - og at eventuel kalk ikke gør beholderen mindre effektiv. Det er dog kun en autoriseret installatør, der må udslamme og afkalke en varmtvandsbeholder. 

Har du brug for at få afkalket og udslammet din varmtvandsbeholder, skal du derfor kontakte en installatør