METRO Microbooster og fjernvarme

METRO Microbooster er METRO THERMs bud på en energirigtig løsning til produktion af varmt brugsvand, som er helt perfekt til fremtidens fjernvarmesystemer.

METRO Microbooster er en innovativ brugsvandsvarmepumpe, som udnytter energien fra selv lave temperaturer i varmeledningerne til at opvarme brugsvand til køkkenvaske og brusere. Den indbyggede varmtvandsbeholder kan levere varmt brugsvand til en temperatur på 54°C – og op til 65°C - ved at udnytte lavtemperaturenergien via en indbygget varmepumpekreds.

I et typisk fjernvarmesystem er det oftest en vekslerstation, der står for fordelingen af varmen til rumopvarmning og det varme brugsvand. I større bygninger kan det dog give udfordringer i forhold til styringen og opretholdelse af temperaturen i det varme brugsvand. Problemer som METRO Microbooster kan løse – ikke bare i dag, men også i fremtidens fjernvarmesystemer, hvor ultra lavtemperatur-fjernvarme bliver normen.

Lad os tage et kig på de to fjernvarmesystemer og fordele ved at inkludere en METRO Microbooster i hvert af dem.

METRO Microbooster i bryggers

METRO Microbooster i et lavtemperatur-fjernvarme (LTFV)

I figur 1 kan du se, hvordan METRO Microbooster kan indgå i den mest udbredte opvarmningsform i Danmark: et lavtemperatur-fjernvarmenetværk. I et lavtemperatur-fjernvarmenetværk sendes fjernvarmevand på 60-70°C fra fjernvarmeværket ud til områdets husstande, hvorefter det cirkulerer rundt i boligens varmesystem og afkøles i takt med, at det afgiver varme. Netop afkølingen undervejs kan betyde, at fjernvarmevandet til sidst i processen ikke indeholder nok energi til at kunne producere varmt brugsvand. I disse tilfælde vil det ofte være nødvendigt at supplere med enten en varmtvandsbeholder med el-varmelegeme eller en gaskedel med en selvstændig gasforsyning. En langt mere økonomisk og miljøvenlig løsning ville dog være at supplere med en METRO Microbooster, som via den indbyggede varmepumpe kan udnytte restenergien fra fjernvarmevand afkølet helt ned til 25°C.

Ultra lavtemperatur-fjernvarme med METRO Microbooster

I mindre og nyere boliger med et lavt varmetab kan det være et problem at trække tilstrækkeligt med varme ud af fjernvarmevandet. Og er vandet ikke tilstrækkeligt afkølet når det sendes retur til fjernvarmeværket, kan det ofte udløse en afgift. I denne situation vil en METRO Microbooster være en helt idéel løsning, da den kan udnytte restvarmen til fulde til at opvarme brugsvand og derved nedkøle returvandet.

I denne historie fra Gilleleje kan du se et af de første danske eksempler på, hvordan fjernvarme og kombineret med METRO Microbooster sikrer bedre afkøling og varmeudnyttelse.

METRO Microbooster og ultra lavtemperatur-fjernvarme (ULTFV)

I et ultra lavtemperatur-fjernvarmenetværk vil man kunne sænke fremløbstemperaturen helt ned til 35-45°C. Dette vil betyde, at fjernvarmeværket skal bruge mindre energi til opvarmning, og varmetabet kan begrænses betydeligt. Et netværk som dette hører til et godt stykke ud i fremtiden, men allerede nu arbejder forskere faktisk med ultra lavtemperatur som et meget sandsynligt scenarie – ikke mindst fordi varmetabet er så lavt, og klimagevinsten derfor er særligt stor.

Et ekstraordinært netværk som dette kræver ekstraordinære løsninger, for en fremløbstemperatur på 40°C giver en meget lille energimængde at arbejde med i selve boligen. Der vil derfor – lige som for lavtemperatur-fjernvarme - være behov for ekstra løsninger på varmtvandssiden. Her kommer METRO Microbooster igen ind i billedet, da den jo præcis kan udnytte restenergien i fjernvarmevand helt ned til 20°-25°C.

Ultra lavtemperatur-fjernvarme med METRO Microbooster

En af de andre fordele ved METRO Microbooster er, at den også kan tilpasses til at fungere i samspil med andre af fremtidens energirigtige varmesystemer - som for eksempel PVT-paneler. PVT-paneler er hybride solenergimoduler, som både producerer varme og el, når solen står højest på himlen. En sådan installation vil med fordel kunne kombineres med ultra lavtemperatur-fjernvarme, da fjernvarmen vil kunne forsyne systemet med varmeenergi ved ca. samme temperatur, når solen ikke skinner. COP’en, som betegner forholdet imellem den energi, varmepumpen producerer og det den bruger, vil i et system som dette ligge på 5,3 – 8,5. Det er en af de absolut højeste COP'er på markedet for varmepumper på nuværende tidspunkt. Du kan læse en mere uddybende forklaring af COP her.

Du kan se et eksempel på METRO Microbooster koblet sammen med PVT-paneler i vores PVT-booster projekt, som du kan læse meget mere om her.

Stabilitet, køling og mere kontrol

Ud over de ovennævnte fordele ved at anvende METRO Microbooster i fjernvarmenetværk er der en række andre fordele, som er gældende for begge netværkstyper.

Mor og barn i vindueskarm

Stabil temperatur

I et lejlighedskompleks med fjernvarme kan man komme uden om problemer med temperaturfald på strengen ved at installere en METRO Microbooster i hver lejlighed. Dette vil især være afgørende i et centralt varmesystem, hvor boliger sidst på strengen kan opleve at have problemer med for lidt varmt vand i haner og brusere.

Balkon med åbne vinduer

Gratis komfortkøling

En anden fordel er at man om sommeren vil kunne opnå gratis komfortkøling, da METRO Microbooster kan trække den overskydende del af varmen ud af varmesystemet og bruge det til opvarmning af brugsvandet. For eksempel vil man kunne trække varme ud af et gulvvarmesystem og på den måde både opnå et køligere indeklima og samtidig få en gratis varmekilde til opvarmning af brugsvand.

Hånd skruer på radiator

Bedre kontrol

En sidste, men også meget vigtig, fordel ved fjernvarme og METRO Microbooster sammen er, at det vil være markant nemmere at styre temperaturen på det varme brugsvand, da METRO Microboosterens elektroniske dele og software tillader langt mere kontrol end en traditionel brugsvandsveksler. Man kan derfor undgå både for koldt eller unødvendigt varmt vand i systemet.

Alt i alt er METRO Microbooster og fjernvarme altså mere eller mindre et perfekt makkerpar – både i nutiden, den nærmeste fremtid og på den lange bane, hvor fremløbstemperaturen på fjernvarmenettet langsomt sænkes for at begrænse energitabet.