Sådan undgår du støjgener fra din varmepumpe

Der er mange fordele ved en luft-vand varmepumpe – og med den rigtige montering og placering kan du bringe eventuelle støjgener ned på et minimum.

En af de overvejelser mange gør sig, når de overvejer en luft til vand varmepumpe, er hvor meget installationen kommer til at støje. METRO THERMs varmepumper er støjsvage, men et større anlæg som en luft-vand varmepumpe er naturligvis ikke lydløst. Vælger man den rigtige varmepumpe og får den placeret og monteret korrekt, kan man reducere støjgener betydeligt.

Støj fra en varmepumpe stammer fra udedelens ventilator og kompressor. Kompressoren har en dyb, brummende lyd, og ventilatoren laver en lysere, susende lyd. Jo mindre ventilatoren er, og jo flere omdrejninger den laver i minuttet, desto mere støj. Derudover vil varmepumpen støje lidt mere, når den ind imellem afrimer.

Varmepumpe uden for
 hus
METRO THERMs varmepumper er nogle af markedets mest støjsvage. Hør lydniveauet i videoen her.
VP-beholder

Fakta om varmepumper og støj

 • Støj måles oftest i enheden dB(A). Leverandøren vil typisk oplyse to forskellige lydniveauer: lydeffektniveau og lydtryksniveau.
 • Lydeffektniveauet (LwA) måles direkte ved varmepumpen og er det, der oplyses på varmepumpens energimærke. Man bruger altid lydeffektniveauet, når man laver støjberegninger.
 • Lydtryksniveauet (LpA)er et vægtet lydniveau, der oftest oplyses ved forskellige afstande, f.eks. 2, 6 og 10 meter fra varmepumpen.
 • Lydtryksniveauet påvirkes af vægge, mure, forskelle i jordniveauer mm., og skal derfor ses som vejledende.
 • Decibel-skalaen er logaritmisk, hvilket betyder, at hver gang lydeffekten fordobles, øges dB(A) indekset med 3. En fordobling af lydtrykket svarer til 6 dB(A).

Sådan minimerer du støj fra luft-vand varmepumpen

Du kan gøre meget for at minimere støjgenerne fra din varmepumpe. Generelt kan det, du kan gøre, deles op på placering, montering og valg af varmepumpe.

Placering af varmepumpen

 • Forsøg altid at placere varmepumpen mod det mindst lydfølsomme naboområde.
 • Hold god afstand til skel samt udendørs opholdsområder og vinduer til opholdsrum.
 • Tag højde for, at hårde overflader mellem varmepumpe og nabo reflekterer støj, mens bløde overflader absorberer støj. Hårde overflader som flisebelægning vil derfor kaste støj af sig, mens bløde overflader som græs og buskads vil dæmpe den.
 • Udnyt de omkringliggende bygninger som støjskærme. Man kan med fordel placere varmepumpen mellem fx. hus og skur, da bygninger skærmer støj.
 • Undgå at placere varmepumpen højt, fx på garagen, da det kan øge støjen. Vær ligeledes varsom med at placere varmepumpen indenfor, fx i et cykelskur, da varmepumpen har nogle respektafstande der skal overholdes.
Varmepumpe ved
 siden af hus i have
I denne video kan du se, hvordan man vælger den optimale placering af varmepumpens udedel.

Støjgrænser i skel

De fleste kommuner bruger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, men der kan være individuelle krav og regler i nogle kommuner. Husk altid at undersøge, hvilke støjgrænser der gælder i din kommune, før du får sat en varmepumpe op. Miljøstyrelsens støjgrænser kan ses herunder.
Hvis din varmepumpe larmer så meget, at den overskrider den tilladte støjgrænse i skel til naboen, og naboen klager til kommunen, kan du risikere at skulle tage varmepumpen ned.

Støjgrænser for varmepumper


Sommerhusområder

Tæt, lavt boligområde (parcelhuse, rækkehuse mv.)

Etageboliger, blandet bolig og erhverv, det åbne land (enkeltliggende huse)

Hverdage kl. 7-18

Lørdage kl. 7-14

40 dB(A)

45 dB(A)

50-55 dB(A)

Hverdage kl. 18-22

Lørdage kl. 14-22
Søndage kl. 7-22

35 dB(A)

40 dB(A)

45 dB(A)

Alle dage kl. 22-7

35 dB(A)

35 dB(A)

40 dB(A)

Test placeringen af din varmepumpe

Du kan teste placeringen af din varmepumpe med Energistyrelsens støjberegner for varmepumper. Her kan du indtaste varmepumpens lydeffektniveau og teste, hvad forskellige opstillingsforhold gør ved varmepumpens støjprofil. Værktøjet er en god vejledning til, hvordan du opnår den bedst mulige opstilling af din nye varmepumpe.

Vil du have en pris på en varmepumpe og professionel rådgivning om placering, montering og støjreduktion? Så kan du bestille et gratis og helt uforpligtende tilbud fra METRO THERM.